429 de medii de 10 la Evaluarea Nationala 2023

Social

Ministerul Educaţiei a centralizat rezultatele înregistrate de absolvenţii clasei a VIII-a care au susţinut Evaluarea Naţională (EN VIII) în perioada 19 – 22 iunie 2023 şi a publicat rezultatele (înainte de depunerea/soluţionarea contestaţiilor) pe site-ul dedicat http://evaluare.edu.ro/DefaultI.aspx (ora 10:00).

Rata de participare în sesiunea 2023 a examenului a fost 95,3%: 154.115 absolvenţi ai clasei a VIII-a prezenţi din totalul absolvenţilor înscrişi: 161.652. În ultimii doi ani, rata de prezenţă a înregistrat următoarele valori: 93,9% în sesiunea 2021, respectiv 95,5% în sesiunea 2022.
Dintre cei 154.115 elevi prezenţi, 117.507 au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), rezultând o rată de 76,2% (76,8% în anul 2021, respectiv 82,3% în anul 2022).

23,8% dintre elevi au obţinut medii sub 5, faţă de 17,73% în anul 2022. Procentul din sesiunea 2023 este comparabil cu cel din anul 2021 (23,2%) şi egal cu cel din anul 2020 (23,8%).
429 de absolvenţi de gimnaziu au încheiat examenul cu media 10 (zece), faţă de 221 – anul trecut, respectiv 132 în anul 2021.

La proba de Limba şi literatura română, 119.732 de elevi – 77,4% (rezultate anterioare: 83,9% – 2021, 85,9% – 2022) au obţinut note mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 1.454 de elevi au fost notaţi cu 10 (zece).
La proba de Matematică, 116.301 elevi – 75,4% (67,4% – 2021, 77,5% – 2022) au primit note mai mari sau egale cu 5 (cinci). Numărul notelor de 10 (zece): 3.066.

La proba de limbă şi literatură maternă, 8.507 elevi – 90,1% (95,9% – 2021 şi 96,1% – 2022) au obţinut note mai mari sau egale cu 5, iar 63 de elevi au obţinut nota 10 (zece).
Trei (3) elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă. Lucrările acestora au fost notate cu 1 (unu).
În judeţul Dâmboviţa, unde lucrările scrise ale absolvenţilor de clasa a VIII-a au fost evaluate digitalizat în cadrul programului-pilot derulat de Ministerul Educaţiei, rezultatele au fost următoarele:

* Procent medii mai mari sau egale cu 5: 69,2% (76,6% – sesiunea 2022, prima în care a fost derulat proiectul)
* Medii generale 10: 2
* Rată de participare: 94%.

Rezultatele au fost publicate în centrele de examen/unităţi de învăţământ şi pe site-ul dedicat prin anonimizarea numelui şi a prenumelui, pe baza unui cod unic alocat şi comunicat fiecărui candidat. Măsura este în acord cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD/GDPR).

Contestaţiile pot fi depuse în cursul acestei zile (în intervalul orar 16:00 – 19:00) şi joi, 29 iunie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Rezultatele finale vor fi afişate în data de 4 iulie. Candidaţii care depun/transmit contestaţiile completează, semnează şi depun/transmit şi o declaraţie-tip în care se menţionează că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Documentele sunt semnate şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai candidaţilor minori.

Regăsiţi, ataşat https://www.edu.ro/sites/default/files/2023_06_28_Dosar_ENVIII_2023_IC.pdf.pdf, un dosar de presă cu sinteza rezultatelor din această sesiune a Evaluării Naţionale 2023 (înainte de contestaţii).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *