Actele normative aprobate în cadrul şedinţei Guvernului României din 23 septembrie 2022

Actualitate

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative aprobate în cadrul şedinţei Guvernului României din 23 septembrie 2022:
I. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011
Executivul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă prin care România îndeplineşte încă două jaloane PNRR.
Se creează cadrul legal care permite accesarea fondurilor europene în corelare directă cu obţinerea de rezultate în implementarea reformelor şi investiţiilor publice, stabilite prin Componenta 15-Educaţie.

Prin îndeplinirea primului jalon se va putea realiza o conectare directă, mult mai eficientă, a învăţământului superior românesc la cerinţele pieţei muncii, corelat cu îmbunătăţirea capacităţii sistemului naţional de educaţie, de a forma specialişti, printr-un mod adaptat dinamicii economice şi sociale din România. La nivelul sistemului naţional de învăţământ va fi posibilă parcurgerea unei rute complete de învăţământ dual din preuniversitar până la nivel universitar.

Prin cel de-al doilea jalon sunt reglementate serviciile complementare de tip ludotecă, loc de joacă în localităţile în care nu există locuri suficiente în creşe sau grădiniţe, asigurând astfel un sistem unitar, incluziv şi de calitate pentru educaţia timpurie, precum şi creşterea accesului copiilor cu vârsta de până la 6 ani la serviciile de educaţie timpurie.

II. HOTĂRÂRI DE GUVERN
1. HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea art. 4 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr.948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea de Guvern a fost aprobată
Biroul de presă al Guvernului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *