ASF – Măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate

Social

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Aprobarea intenţiei de aplicare a Ghidului privind cerinţele de guvernanţă a produselor MiFID II, în vederea notificării ESMA, precum şi aprobarea proiectului de Normă pentru aplicarea Ghidului privind cerinţele de guvernanţă a produselor MiFID II (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);
Norma pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare
Autorizarea domnilor Jakab Ştefan şi Zahan Virgil Adrian în cadrul componenţei Consiliului de Administraţie al SSIF Goldring S.A., ca urmare a reconfirmării mandatelor actualilor administratori;
Aprobarea doamnei Delia Arsenie în funcţia de Director general la societatea Onix Asigurări S.A., ca urmare a alinierii societăţii la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;

Aprobarea doamnei Adriana Cîrstei în funcţia de Director general adjunct la societatea Onix Asigurări S.A., ca urmare a alinierii societăţii la prevederile art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019;
Aprobarea solicitării SSIF BRK Financial Group S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi a societăţii de către actualul auditor financiar, JPA Audit & Consultanţă SRL, respectiv pentru situaţiile financiare aferente exerciţiilor financiare ale anilor 2024 şi 2025;
Aprobarea prospectului UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Inox S.A. Măgurele;

Aprobarea prospectului aferent majorării capitalului social al societăţii Severnav S.A. Drobeta Turnu Severin;
Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de BVB a acţiunilor emise de societatea AROBS Transilvania Software S.A. Cluj Napoca;
Aprobarea retragerii de la tranzacţionare a acţiunilor emise de societatea Martens S.A. Galaţi şi radierea din evidenţele A.S.F., având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acţionarilor în conformitate cu art. 44 din Legea 24/2017 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societăţii Crest Asig – Broker de Asigurare S.R.L. (noua structură a asociaţilor, ca urmare a cesiunii de părţi sociale);
Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii Conimpex Insurance Broker S.R.L. (schimbarea sediului social, modificarea duratei mandatelor administratorilor şi modificarea conţinutului unui articol).
*********
Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *