judecatori

Decizii ale Curții Constituţionale

Social

I. În şedinţa din 14 decembrie 2022, Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalitate a priori, cu privire la obiecţiile de neconstituţionalitate formulate de Avocatul Poporului şi de deputaţi aparţinând
Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi neafiliaţi, a decis:

1. Cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale, precum şi a dispoziţiilor art.I
pct.68 [cu referire la introducerea alin.(5) ind.6 – alin. (5) ind.9 în art.146 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal] din Ordonanţa Guvernului nr.16/2022.

2. Cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.I pct.107 [cu referire la art.457 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal] din Ordonanţa Guvernului nr.16/2022.
– Decizia este definitivă şi general obligatorie. Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

II. În aceeaşi şedinţă, Curtea Constituţională a amânat, pentru data de 31 ianuarie 2023, următoarele cauze:
– Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, obiecţie formulată de Preşedintele României;

– Obiecţia de neconstituţionalitate referitoare la prevederile art.15 alin. (1) şi (3) cu referire la sintagma „adunare generală” şi art.33 alin.(3) şi (4) din Legea tineretului, obiecţie formulată de Avocatul Poporului;
– Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2022 pentru completarea art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecţie formulată de 44 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi de 7 deputaţi neafiliaţi;

– Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, obiecţie formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi de deputaţi neafiliaţi;

– Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii acvaculturii, obiecţie formulată de Preşedintele României.
Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *