judecatori

Decizii ale Curții Constituționale – 28 iunie 2023

Social

I. În şedinţa din data de 28 iunie 2023, Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi deputaţi neafiliaţi şi constatat că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, în ansamblul său, şi, in special, a dispoziţiilor Articolului unic pct.10 (cu referire la modificarea art.371 din Codul penal) din aceeaşi lege sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

În esenţă, Curtea a reţinut că majorarea limitelor speciale ale pedepselor penale şi reglementarea unor forme agravate ale infracţiunilor este de competenţa exclusivă a legiuitorului, conform atribuţiei sale constituţionale prevăzute la art.61 alin.(1) din Constituţie, atribuţie pe care acesta o exercită în acord cu politica penală a statului.

Totodată, Curtea a constatat că dispoziţiile Articolului unic pct.10 (cu referire la modificarea art.371 din Codul penal) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal sunt clare, precise şi previzibile, nefiind contrare principiului securităţii juridice.

II. De asemenea, Curtea Constituţională a amânat, pentru data de 12 iulie 2023:
– obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Avocatul Poporului referitoare la neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea art.2 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; precum şi
– obiecţia de neconstituţionalitate formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi deputaţi neafiliaţi referitoare la neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere.
*
Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.
Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *