judecatori

Decizii ale Curții Constituţionale

Social

I. În şedinţa din data de 26 ianuarie 2022, Curtea Constituţională, în cadrul controlului legilor anterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a decis:

– A admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României şi a constatat că este neconstituţională Legea pentru modificarea şi completarea art.229 din Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil;

– A admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Guvernul României şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său, Legea pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

II. În aceeaşi şedinţă, Curtea Constituţională, în cadrul controlului hotărârilor Parlamentului, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, sesizarea formulată de Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România din Senat şi a constatat că este constituţională Hotărârea Senatului nr.131/2021 pentru revocarea din funcţia de preşedinte al Senatului a doamnei senator Anca Dana Dragu.

Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.
Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

III. Curtea Constituţională a amânat dezbaterile pentru data de 9 februarie 2022 cu privire la:
– obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006, obiecţie formulată de parlamentari aparţinând Uniunii Salvaţi România,
– obiecţiile de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal, obiecţii formulate de Avocatul Poporului şi, respectiv, de 51 de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale Alianţei pentru Unirea Românilor, Partidului Social Democrat, Partidului Naţional Liberal, precum şi de deputaţi neafiliaţi şi un deputat al Grupului Minorităţilor Naţionale,

– obiecţiile de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, obiecţii formulate de Guvernul României, şi, respectiv, de Preşedintele României.
Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *