Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Social

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat, miercuri măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, potrivit unui comunicat.

“În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Autorizare
Aprobarea domnului Niculae Dan, în calitate de Preşedinte, a doamnei Deneş Daniela – Tasia, a domnului Login Gabriel, a domnului Barna Erik şi a domnului Ţuică Gabriel – Alexandru, în calitate de membri, pentru un nou mandat în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii Transilvania Broker de Asigurare S.A.;
Aprobarea solicitării OTP Asset Management România S.A.I. S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii OTP Dinamic;

Aprobarea solicitării S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A. de autorizare a investiţiei care depăşeşte limita prevăzută la art. 88 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 de către FDI Raiffeisen Global Bonds, respectiv de transformare a FDI Raiffeisen Global Bonds într-un OPCVM de tip feeder;
Aprobarea solicitării Societăţii de Administrare a Investiţiilor Patria Asset Management S.A. de prelungire cu 2 ani a perioadei maxime de auditare de 5 ani consecutivi de către actualul auditor financiar 3B Expert Audit S.R.L., respectiv pentru situaţiile financiare aferente anilor 2023 şi 2024 pentru societate şi pentru FDI Patria Obligaţiuni, FDI Patria Global, FDI Patria Stock;

Aprobarea cererii privind modificarea capitalului social şi autorizarea modificării Actului constitutiv al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Aprobarea cererii de avizare a modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;
Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Stabil, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Vivace, administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative AZT Moderato, administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.” se arată în comunicat.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *