Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Social

Bucureşti, 22 noiembrie 2022 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi notificarea EBA cu privire la intenţia A.S.F. de a se conforma Ghidurilor EBA/GL/2021/16 şi EBA/GL/2022/05 (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);

Aprobarea Proiectului de Normă pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2020 privind încheierea exerciţiului financiar pentru entităţile din domeniul asigurărilor, în vederea consultării publice (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);
Notificarea Autorităţii Bancare Europene referitoare la intenţia de aplicare a prevederilor Ghidului privind exerciţiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE şi al Directivei (UE) 2019/2034.

B) Autorizare
Aprobarea autorizării domnului Adrian Tănase în calitate de Director al operatorului de piaţă Bursa de Valori Bucureşti S.A., ca urmare a prelungirii mandatului;
Aprobarea domnului Nicolas Edmond Naouri în funcţia de Director general adjunct la societatea Groupama Asigurări S.A.;
Aprobarea doamnei Elena-Simona Goga în funcţia de membru al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurări de Viaţă (fosta Ergo Asigurări de Viaţă) S.A.;
Aprobarea doamnei Cătălina-Georgeta Preda în funcţia de membru al Directoratului la societatea Signal Iduna Asigurări de Viaţă (fosta Ergo Asigurări de Viaţă) S.A.;
Aprobarea domnului Răuţă Dănuţ – Florin în calitate de conducător executiv al Corporate Risk Insurance Broker de Asigurare S.R.L. şi a modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii (cesiune de părţi sociale, noua structură a asociaţilor şi numire administrator);

Autorizarea domnului Ioan Vreme în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Aprobarea retragerii de la tranzacţionare şi a radierii din evidenţa A.S.F. a acţiunilor emise de societatea Firm-Recom S.A. Bucureşti, având în vedere finalizarea procedurii prevăzute de art. 115 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările şi completările ulterioare;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Aprobarea cererii de avizare prealabilă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BRD, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BRD Medio, administrat de BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *