Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Social

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Proiectul Normei de modificare a Normei nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (proiectul va publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile)
Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de reasigurare (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 17/2015 privind cotele de contribuţie datorate de asigurători Fondului de garantare a asiguraţilor (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2019 privind Fondul de garantare a asiguraţilor (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiectul Normei privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaţionale (proiectul va publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 30 zile).

B) Autorizare
Aprobarea doamnei Cristina Râmbeţ pentru un nou mandat în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie la societatea German Romanian Assurance S.A.;
Aprobarea domnului Ion Ioniţă pentru un nou mandat în funcţia de Membru şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie la societatea German Romanian Assurance S.A.;

Aprobarea domnului Ciprian Pop în funcţia de Director general şi membru al conducerii executive la societatea Gothaer Asigurări-Reasigurări S.A.;
Autorizarea doamnei Adina-Manuela Zorin în calitate de persoană care conduce structura de control intern din cadrul BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Autorizarea modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare al OTP Asset Management România S.A.I. S.A., ca urmare a extinderii obiectului de activitate al societăţii;

Aprobarea solicitării OTP Asset Management România S.A.I. S.A. de autorizare a Fondului Deschis de Investiţii OTP Innovation şi înscrierea acestuia în Registrul public al A.S.F.;

Aprobarea solicitării S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în regulile Fondului de investiţii alternative cu capital privat Smart Money;Aprobarea solicitării S.A.I. Erste Asset Management S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii You Invest Active Ron;

Aprobarea retragerii de la tranzacţionare şi a radierii din evidenţa A.S.F. a acţiunilor emise de societatea Construcţii Montaj S.A. Crişeni având în vedere declanşarea falimentului;

Aprobarea cererii de autorizare a BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. ca administrator de fonduri de pensii ocupaţionale şi de autorizare a modificării Actului constitutiv;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Pensia Mea, administrat de BT Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Facultative S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *