bani

Depozitarul Central va distribui sumele de bani aferente CUPON 8 pentru obligaţiunile emise de Municipiul Bucureşti

Social

Depozitarul Central informează investitorii că, începând cu data de 04/05/2023, distribuie sumele de bani aferente CUPON 8 pentru obligaţiunile emise de Municipiul Bucureşti (simbol PMB25). Emitentul va plăti obligatarilor sumele de bani aferente CUPON 8, utilizând serviciul naţional lansat de către Depozitarul Central. Valoarea dobânzii aferente fiecărei obligaţiuni este de 510 LEI.

Obligatarii care beneficiază de sumele de bani sunt cei înregistraţi în registrul obligatarilor emitentului, la data de 10/04/2023.
Obligatarii care sunt clienţi ai unui Participant la sistemul de compensare-decontare şi registru al Depozitarului Central îşi pot încasa sumele de bani prin intermediul acestuia.
Pentru obligatarii care nu au cont deschis la un participant al sistemului RoClear, plata se efectuează prin transfer bancar, în baza solicitărilor transmise de aceştia.

Începând cu anul 2015, ca urmare a modificării cadrului de reglementare aplicabil distribuirii dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de valori mobiliare, distribuirea dividendelor se efectuează prin intermediul Depozitarului Central şi al participanţilor la sistemul de compensare decontare şi registru.
Departamentul Relaţii Publice şi Marketing

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *