bacalaureat

Examenul de Evaluare Naţională pentru clasa a II-a  începe marți 9 mai 2023

Social

În perioada 09 – 12.05.2023, 4.303 elevi din 165 de unităţi de învăţământ din judeţul Sibiu vor susţine examenul de Evaluare Naţională pentru clasa a II-a 2023.
Probele din cadrul examenului de Evaluare Naţională pentru elevii din clasa a II-a încep la ora stabilită de fiecare unitate de învăţământ, moment în care, în fiecare sală, se deschid plicurile sigilate care conţin subiectul multiplicat.

Timpul destinat unei lucrări scrise pentru fiecare din probele simulării Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a II-a este de 30 minute, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat.
În conformitate cu OMENCŞ nr. 3 051 din 12.01.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluărilor Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, testele elaborate pentru Evaluarea Naţională pentru elevii claselor a II-a sunt structurate astfel:

a) primul test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise;
b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite;
c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică.
Testele elaborate pentru EN II, administrate elevilor aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile clasei a II-a în limba maternă, sunt structurate astfel:
a) primul test vizează evaluarea competenţelor de receptare-producere producere a mesajelor scrise în limba română;
b) al doilea test vizează evaluarea competenţelor de matematică;

c) al treilea test vizează evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite în limba maternă (unde este cazul);
d) al patrulea test vizează evaluarea competenţelor de producere a mesajelor scrise în limba maternă (unde este cazul)
Elevilor aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile în limba maternă, li se asigură testele de matematică atât în limba în care au studiat, cât şi în limba română.
Sălile în care se susţine Evaluarea Naţională pentru elevii claselor a II-a sunt, de regulă, sălile în care elevii clasei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi în timpul administrării evaluării şi prin respectarea distanţării între elevi conform normelor.

Testele de la Evaluarea Naţională pentru elevii claselor a II-a se evaluează în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate. Rezultatele individuale obţinute nu se afişează, nu se comunică public şi nu se înregistrează în catalogul clasei.
Aceste rezultate sunt valorificate la nivelul unităţii de învăţământ prin:
a) elaborarea planurilor individualizate de învăţare, acolo unde aceasta se impune;
b) informarea elevilor şi a părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.

Rezultatele individuale la Evaluarea Naţională pentru elevii claselor a II-a, cuprinse în fişele de evaluare, sunt supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării. Decizia privind elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului se ia coroborând rezultatele la Evaluarea Naţională pentru elevii claselor a II-a cu datele şi observaţiile înregistrate de-a lungul parcursului educaţional al elevului.

Calendar Examen Evaluare Naţională 2023 (pentru clasa a II-a)
9 mai 2023 – Limba română sau limba maternă – scris
10 mai 2023 – Limba română sau limba maternă – citit
11 mai 2023 – Matematică
12 mai 2023 – Limba română pentru minorităţile naţionale – scris şi citit

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *