bacalaureat

Examenul de Titularizare 2023  va avea loc – miercuri 12 iulie

Social

Miercuri, 12 iulie, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2023, proba scrisă.
Proba scrisă va începe la ora 9:00, în 4 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor aplicabile în cazul examenelor naţionale.

Pentru susţinerea acestei probe s-au înscris 841 de candidaţi.
Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii trebuie să fie prezenţi în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.30. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situaţii speciale (pentru candidaţii nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficienţe de vedere). În aceste situaţii, comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi publicate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte2023.edu.ro.
Primele rezultate la proba scrisă vor fi afişate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare, dar şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Contestaţiile se depun la sediul ISJ Sibiu sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 18 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 19 iulie. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul menţionat anterior, în data de 26 iulie 2022.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele şcolare în 27 – 28 iulie 2023.

Cadrul normativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar 2023, precum şi programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.
În judeţul Sibiu, în patru centre de examen amplasate în municipiul Sibiu, 841 de candidaţi susţin examenul de titularizare.

Examenul debutează la ora 9.00, accesul în sală al candidaţilor fiind făcut în intervalul orar 7.30 – 8.30 în următoarele centre: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Sibiu (222 candidaţi), Liceul Teoretic „Constantin Noica” Sibiu (228 candidaţi), Colegiul Economic „George Bariţiu” Sibiu (203 candidaţi), şi Liceul Tehnologic „Independenţa” Sibiu (188 candidaţi).

Numărul total de posturi şi fracţiuni de posturi pentru care se desfăşoară acest concurs este de 1.720, din care 184 posturi sunt titularizabile (post întreg cu viabilitate de cel puţin 4 ani – 28 posturi profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică, 20 posturi educaţie fizică şi sport pregătire sportivă de specialitate la cluburile sportive şcolare , 17 posturi învăţător limba română, 16 posturi educator limba română, 15 posturi educator limba germană, 12 posturi educator-puericultor, 12 posturi muzică instrumentală, 9 posturi educaţie fizică, 6 posturi mecanică instruire practică, 5 posturi limba şi literatura engleză, 5 posturi fizică etc.).

Pentru vizionare centre de concurs titularizare vezi aici:
http://www.isjsb.ro/pesite/Anunt%20centre%20concurs%20ocupare%20posturi%20vacante_rezervate_12_iulie_2023.pdf
Preşedinte al Comisiei Judeţene
Inspector Şcolar General Adjunct,
Prof. Monica-Adriana MUNTEAN
Purtător de cuvânt
Inspector Şcolar,
Prof. Constantin DINCĂ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *