Germania și-a prezentat Strategia privind China – „Partener, competitor şi rival sistemic”

Externe

Guvernul Federal şi-a prezentat joi Strategia comună şi cuprinzătoare privind China. Aceasta prezintă punctul de vedere al guvernului federal cu privire la stadiul şi perspectivele relaţiilor cu China şi este menită să permită acestuia concretizarea mai eficientă a propriilor valori şi interese în cadrul complexei relaţii cu China.

Totodată, scopul este de a indica modalităţile şi instrumentele prin care Germania poate coopera cu China fără a periclita modul de viaţă liber şi democratic, suveranitatea, prosperitatea, securitatea şi parteneriatele cu ceilalţi. Aceasta reprezintă şi fundamentul pentru o mai bună coordonare a politicii privind China cu factorii interesaţi din Germania, din Europa şi din afara acesteia şi cuprinde, prin urmare, trei dimensiuni: relaţiile bilaterale cu China, consolidarea Germaniei şi a UE şi cooperarea internaţională.

Strategia reprezintă reprezintă un angajament clar faţă de politica europeană privind China şi se bazează pe triada continuată a UE: „partener, competitor, rival sistemic”. Rivalitatea sistemică şi cooperarea nu se exclud reciproc, dimpotrivă: cooperarea cu China este un element fundamental al strategiei. Acest lucru este valabil cu precădere în ceea ce priveşte cooperarea cu China în materie de tematici globale, precum reducerea crizei climatice, care poate reuşi numai împreună cu China.

Ministrul federal al Afacerilor Externe, Annalena Baerbock: „Nu dorim să ne desprindem de China, ci să ne minimalizăm riscurile. Aceasta include promovarea economiei noastre în Europa în egală măsură cu reducerea dependenţelor: cu cât comerţul şi lanţurile de aprovizionare sunt mai diverse, cu atât ţara noastră este mai rezistentă. Pentru independenţa noastră, investim în parteneriate globale. Nu ne dorim o nouă supraexploatare a materiilor prime, ci un comerţ echitabil în beneficiul ambelor părţi. Acest lucru include acorduri de liber schimb care ne permit stabilirea unor standarde pentru un comerţ echitabil şi durabil. Dorim să colaborăm cu China.

Fiindcă avem nevoie de China, însă şi China are nevoie de noi în Europa.”
Relaţiile economice rămân o componentă importantă a cooperării bilaterale. Guvernul federal urmăreşte o reducere a riscurilor, însă respinge o decuplare.
Reducerea riscurilor include reducerea dependenţelor în domenii critice, considerarea deciziilor economice şi sub aspect geopolitic precum şi creşterea propriei rezilienţe. Guvernul federal se aşteaptă, în cadrul proceselor existente de gestionare a riscurilor, la o abordare concretă la nivelul companiilor a evoluţiilor, cifrelor şi riscurilor relevante legate de China.

Provocările de securitate emanate din China afectează atât securitatea Germaniei, cât şi a Europei.
Coordonarea strânsă şi bazată pe încredere cu partenerii internaţionali este cheia pentru abordarea responsabilă a acestor provocări. Cu cât Europa este mai unită, cu atât va reuşi să-şi afirme mai bine propriile interese în cadrul rivalităţii sistemice. Acesta este motivul pentru care Germania pune în balanţă importanţa relaţiilor sale cu China pentru interesele paneuropene.

Strategia prevede măsuri concrete în vederea consolidării coordonării politicilor şi a expertizei privind China. Guvernul federal va raporta periodic cu privire la progresele înregistrate în procesul de implementare şi va evalua strategia cu sprijinul Bundestagului şi al altor factori interesaţi.

Mai multe informaţii despre Strategia privind China a guvernului federal se găsesc la: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/asien/china-strategie/2607934 Comunicat de presă – Ambasada Republicii Federale Germania

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *