În luna ianuarie 2024, câştigul salarial mediu brut a fost 7976 lei

Social

Câştigul salarial mediu net a fost 4.859 lei, în ianuarie 2024, în scădere cu 220 lei (-4,3%) faţă de luna decembrie 2023, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică.
În luna ianuarie 2024, câştigul salarial mediu brut a fost 7.976 lei, cu 325 lei (-3,9%) mai mic decât în luna decembrie 2023.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice – 11.193 lei, iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – 2.733 lei.

Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 14,2%.
Potrivit INS, indicele câştigului salarial real a fost 106,3% în luna ianuarie 2024 faţă de luna ianuarie 2023. Indicele câştigului salarial real a fost 94,7% în ianuarie 2024 faţă de luna decembrie 2023. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 239,7%, cu 13,6 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna decembrie 2023.

Instituţia precizează că în cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluţia câştigului salarial real depinde, atât de fluctuaţiile câştigului salarial mediu net, cât şi de rata inflaţiei.Conform INS, în luna ianuarie 2024, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna decembrie 2023, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanţe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net din luna ianuarie au fost determinate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), cât şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 34,1% în extracţia cărbunelui superior şi inferior; între 19,0% şi 27,0% în tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, transporturi pe apă, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea produselor din tutun, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură); între 7,0% şi 18,0% în alte activităţi extractive, fabricarea altor mijloace de transport, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, cercetare-dezvoltare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor textile, colectarea şi epurarea apelor uzate, industria metalurgică, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută (cu excepţia mobilei, inclusiv fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite), fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, construcţii, activităţi de editare.

Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanţe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), precum şi realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secţiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: între 7,0% şi 10,0% în transporturi aeriene, activităţi de servicii anexe extracţiei, alte activităţi industriale n.c.a.; între 1,0% şi 6,0% în extracţia minereurilor metalifere, hoteluri şi restaurante, activităţi de poştă şi de curier, activităţi de spectacole, culturale şi recreative.

În sectorul bugetar, în luna ianuarie 2024 s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în învăţământ (+11,1%), în sănătate şi asistenţă socială (+0.7%), respectiv în administraţia publică (+0,3%), în principal ca urmare a aplicării prevederilor legale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *