În luna noiembrie 2023, nivelul salarial mediu brut a fost 7766 lei – cu 257 lei (+3,4%) mai mare decât în octombrie

Social

În luna noiembrie 2023, câştigul salarial mediu brut a fost 7766 lei, cu 257 lei (+3,4%) mai mare decât în luna octombrie 2023. Câştigul salarial mediu net a fost 4765 lei, în creştere cu 73 lei (+1,6%) față de luna octombrie 2023, se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (10935 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2620 lei). Noiembrie 2023 comparativ cu Noiembrie 2022 Comparativ cu luna noiembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 15,1%**). Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum Indicele câştigului salarial real1 a fost 107,9% în luna noiembrie 2023 față de luna noiembrie 2022. Indicele câştigului salarial real a fost 101,6% în luna noiembrie 2023 față de luna octombrie 2023. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 238,2%, cu 3,6 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna octombrie 2023.

În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an. Evoluția câștigului salarial real depinde, atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Noiembrie 2023 comparativ cu Octombrie 2023 În luna noiembrie 2023, în majoritatea activităţilor din sectorul economic2, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut comparativ cu luna octombrie 2023, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte/proiecte). Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 15,8% în fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, respectiv cu 15,7% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
• între 7,0% și 11,5% în fabricarea echipamentelor electrice, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea de mobilă, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

• între 4,0% și 6,5% în fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnașamentelor şi încălțămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), colectarea şi epurarea apelor uzate, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, transporturi pe apă, fabricarea produselor textile, fabricarea produselor din tutun, cercetare-dezvoltare, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi de poștă şi de curier. Scăderile câștigului salarial mediu net faţă de luna octombrie 2023 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori de încasările mai mici (în funcție de contracte/proiecte). Începând cu luna noiembrie 2023 au intrat în vigoare şi unele prevederi legale3 conform cărora s-a eliminat aplicarea anumitor facilități fiscale pentru unele domenii de activitate. Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

• cu 5,8% în agricultură, vânătoare şi servicii anexe, respectiv cu 5,4% în activităţi de editare; • între 1,0% și 5,0% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, transporturi aeriene, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, industria alimentară, telecomunicaţii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), alte activităţi extractive. În sectorul bugetar4, în luna noiembrie 2023 s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (+1,7%), în învăţământ (+0,3%), respectiv în sănătate şi asistență socială (+0,2%).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *