Informare privind stabilirea obligației de returnare a străinilor

Social

În conformitate cu prevederile articolului 81 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General pentru Imigrări dispune returnarea împotriva străinilor pentru care constată şederea ilegală, prin emiterea deciziei de returnare.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Imigrări constată şederea ilegală a străinilor aflaţi în oricare dintre următoarele situaţii:
* străinul a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României;
* străinul a intrat în România în perioada interdicţiei de intrare dispusă anterior;
* străinul nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare şi/sau de şedere prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
* dreptul de şedere al străinului, stabilit prin viză, în baza convenţiilor internaţionale sau actelor normative de desfiinţare a vizelor, sau, după caz, prin permisul de şedere ori de mic trafic de frontieră, a încetat;

* străinul pentru care s-a finalizat procedura de azil sau care a renunţat la aceasta şi care nu a respectat obligaţia de a părăsi teritoriul României, stabilită potrivit legislaţiei privind azilul;
* străinul a fost declarat indezirabil;
* străinul a cărui protecţie temporară acordată prin decizia Consiliului Uniunii Europene a încetat
Totodată, măsura returnării nu poate fi dispusă împotriva străinilor aflaţi în oricare dintre următoarele situaţii:
* străinul este minor, iar unul dintre părinţii acestuia are drept de şedere în România;

* străinul este părinte al unui minor care are cetăţenia română, dacă minorul se află în întreţinerea acestuia sau dacă există obligaţia plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate;
* străinul este căsătorit cu un cetăţean român sau cu un străin care are drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

* străinul a depăşit vârsta de 65 de ani.
Informaţii suplimentare privind stabilirea obligaţiei de returnare a străinilor, găsiţi aici: articolele 81-85
https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2023/04/ORDONANTA-DE-URGENTA-nr.-194-din-12-decembrie-2002.pdf
Comiunicat de presă – Inspectoratul General pentru Imigrări

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *