INS – Câştigul salarial mediu net a fost 4.565 lei în iulie

Social

Câştigul salarial mediu net a fost 4.565 lei în iulie, în scădere cu 35 lei (-0,8%) faţă de luna anterioară, conform datelor Institutului Naţional de Statistică
În luna iulie 2023, câştigul salarial mediu brut a fost 7317 lei, cu 47 lei (-0,6%) mai mic decât în luna iunie
2023.

▪ Câştigul salarial mediu net a fost 4565 lei, în scădere cu 35 lei (-0,8%) față de luna iunie 2023.
▪ Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (10584 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (2546 lei).

Iulie 2023 comparativ cu Iulie 2022

▪ Comparativ cu luna iulie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 14,8%**)
Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum
▪ Indicele câştigului salarial real1 a fost 104,9% în luna iulie 2023 față de luna iulie 2022.
▪ Indicele câştigului salarial real a fost 99,1% în luna iulie 2023 față de luna iunie 2023.
▪ Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 232,6%, cu 2,1 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna iunie 2023.

În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparaţie (decembrie, martie/aprilie).
Acestea influenţează creșterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.
Evoluția câștigului salarial real depinde, atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Iulie 2023 comparativ cu Iunie 2023

În luna iulie 2023, nivelul câştigului salarial mediu net a înregistrat, în aproape egală măsură, atât scăderi, cât şi creşteri faţă de luna precedentă.
Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna iunie 2023 au fost cauzate de acordarea în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost determinate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:
• cu 14,6% în activităţi de editare, cu 13,1% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, respectiv cu 11,4% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură);
• între 4,5% și 11,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, alte activităţi extractive;

• între 2,0% și 4,0% în fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi terestre şi transporturi prin conducte, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de spectacole, culturale şi recreative, telecomunicaţii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice.

Creșterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performanțe deosebite), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producţie ori încasările mai mari (în funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au
înregistrat după cum urmează:
• cu 11,8% în transporturi aeriene;
• între 5,5% și 7,0% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de servicii anexe extracţiei, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor;
• între 1,5% și 3,0% în depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, fabricarea altor mijloace de transport, activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, transporturi pe apă, fabricarea produselor textile, captarea, tratarea şi distribuţia apei.

În sectorul bugetar2, în luna iulie 2023, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă în învăţământ (-3,0%, în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare în lunile precedente, precum și a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare), ȋn administraţia publică (-0,6%), respectiv ȋn sănătate şi asistență socială (-0,5%).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *