Inspectorii de muncă – controale la angajatorii din învățământul preșcolar și activități zilnice pentru copii

Social

Campania naţională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii din domeniile învăţământ preşcolar şi activităţi de îngrijire zilnică pentru copii s-a finalizat cu 131 de sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor fiind de 73.900 de lei.

Obiectivele campaniei au fost eliminarea neconformităţilor constatate, dispunerea de măsuri de remediere şi creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.

În acest scop, inspectorii de muncă au verificat modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la: angajarea personalului, inclusiv transmiterea contractelor individuale de muncă în aplicaţia REVISAL în termenul legal; timpul de muncă, timpul de odihnă, munca suplimentară şi de noapte; repausuri periodice (repausul săptămânal, zilnic, sărbătorile legale) şi stabilirea şi acordarea drepturilor salariale.

Cele mai frecvente neconformităţi constate au fost următoarele:
– transmiterea, cu întârziere, a suspendării contractelor individuale de muncă;
– la încheierea contractelor individuale de muncă cu salariaţii societăţii, angajatorul nu a folosit modelul cadru al contractului individual de muncă prevăzut de OMMSS nr. 2171/2022.

– netransmiterea, în termenul legal, a elementelor contractului individual de muncă;
– completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor cu date eronate;
– nerespectarea prevederilor legale referitoare la evidenţa timpului de muncă şi prezentarea acestei evidenţe inspectorilor de muncă;

– nerepartizarea programului de lucru pentru salariaţii cu timp parţial;
– regulament intern incomplet.
„Am solicitat inspectoratelor teritoriale de muncă să asigure participarea la această campanie naţională de control a tuturor inspectorilor de muncă din cadrul compartimentelor control relaţiilor de muncă şi muncă nedeclarată. Astfel, ca urmare a celor 736 de controale efectuate, inspectorii de muncă au aplicat 131 de sancţiuni contravenţionale, din care 2 amenzi pentru muncă nedeclarată, 20 de sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale privind timpul de muncă şi 109 pentru alte încălcări ale prevederilor legilaţiei privind relaţiile de muncă, valoarea totală a amenzilor fiind de 73.900 de lei”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct.

Comunicat de presă – Inspecţia Muncii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *