Întâlnire între reprezentanții Ministerului Educației și ai sindicatelor din învăţământul preuniversitar

Actualitate

Miercuri, 17 mai 2023 a avut loc o întâlnire între reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi cei ai sindicatelor reprezentative din învăţământul preuniversitar, respectiv Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ. În contextul grevei de avertisment de miercuri, Ministerul Educaţiei şi federaţiile sindicale reprezentative din învăţământul preuniversitar fac următoarele precizări:

-Creşterile salariale şi alte drepturi de natură salarială solicitate de federaţiile sindicale nu fac obiectul contractului colectiv de muncă. Prin urmare, acestea nu pot fi negociate cu Ministerul Educaţiei.
-În ceea ce priveşte salarizarea cadrelor didactice, Ministerul Educaţiei a înaintat către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin adresa nr. 8.551/16.02.2023, o serie de propuneri privind noile grile de salarizare pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. Adresa este semnată şi asumată de reprezentanţii tuturor federaţiilor sindicale în domeniul învăţământului, inclusiv învăţământul superior. Ministerul Educaţiei susţine principiul stabilirii salariului de bază al profesorului debutant la nivelul salariului mediu brut pe economie, urmând ca întreaga grilă să fie construită pornind de la acest principiu.

-Pentru negocierile privind contractul colectiv de muncă, Ministerul Educaţiei a emis ordinul de ministru nr. 4.200 privind constituirea comisiei de negociere a acestuia în data de 16.05.2023. Joi va avea loc prima întâlnire a comisiei constituite în vederea negocierii unui nou contract colectiv de muncă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *