Lansarea Programului microbuze electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat

Social

Administraţia Fondului pentru Mediu organizează sesiune de finanţare a Programului privind îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puţin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride şi alimentate cu gaz natural comprimat.

Conturile create şi utilizate pentru înscrierea în cadrul programelor derulate de AFM, rămân valabile şi pot fi accesate pentru depunerea cererilor de finanţare în cadrul programului.
Depunerea cererilor de finanţare şi a documentaţiei aferente se realizează prin intermediul aplicaţiei informatice, în perioada 8 septembrie – 8 noiembrie 2023.

„Am decis să finanţăm acest program cu scopul de a diminua efectele poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, de a răspunde nevoilor reale ale populaţiei şi de a facilita transportul elevilor la unităţile şcolare. Acest program va contribui semnificativ la atingerea ţintelor stabilite în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă”, a declarat Laurenţiu Adrian Neculaescu, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Bugetul alocat sesiunii de finanţare este de 300.000.000 lei.
Obiectul programului îl reprezintă achiziţionarea de microbuze noi electrice, microbuze noi hibride şi microbuze noi alimentate cu GNC, pentru transportul elevilor.
Finanţarea programului se realizează din veniturile rezultate din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră încasate la Fondul pentru mediu.

Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi.
Finanţarea se acordă pentru solicitant, după cum urmează:
pentru UAT cu un număr de elevi pe raza UAT < 40.000 – maximum 7.000.000 lei; pentru UAT cu un număr de elevi pe raza UAT între 40.000-60.000 – maximum 15.000.000 lei; pentru UAT cu un număr de elevi pe raza UAT > 60.000 – maximum 25.000.000 lei.
Finanţarea maximă aprobată pentru fiecare proiect nu poate depăşi pragurile prevăzute la fiecare solicitant.
Biroul Comunicare
Administraţia Fondului pentru Mediu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *