MDLPA – Analiza progresului în implementarea Strategiei Naționale de Reducere a Riscului Seismic

Social

Potrivit unui comunicat, ieri, la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a avut loc întâlnirea grupului de coordonare, implementare şi monitorizare a planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de reducere a riscului seismic, la care au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai mediului academic, de cercetare şi profesional, ai autorităţilor de management ale programelor operaţionale şi ai societăţii civile.

Strategia naţională de reducere a riscului seismic promovează creşterea rezilienţei la cutremure a comunităţilor şi a fondului construit din România, stabilind obiectivele generale, acţiunile şi rezultatele care trebuie atinse, în mod etapizat, până în anul 2050.

Totodată, strategia propune o foaie de parcurs detaliată a acţiunilor pe termen scurt, mediu şi lung, care, împreună cu alte instrumente dezvoltate (programe de investiţii, mecanisme de monitorizare şi evaluare, instrumente de comunicare), vor susţine realizarea obiectivelor preconizate.
Evenimentul organizat de MDLPA şi sprijinit de Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, a avut ca principal scop monitorizarea stadiului implementării acţiunilor realizate de entităţile cu responsabilităţi în coordonarea acestora şi dezbaterea principalelor provocări din prisma politicilor publice şi a problematicilor tehnice.

Discuţiile au adus în prim-plan demersurile realizate de cele două instituţii coordonatoare, cu atribuţii în problematica reducerii riscului seismic, privind actualizarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul reducerii riscului seismic şi multiplicarea programelor de finanţare care pot fi accesate din fonduri europene şi naţionale pentru clădiri rezidenţiale şi publice, în special din sectorul de educaţie şi sănătate, precum şi paşii realizaţi în ceea ce priveşte progresul în implementarea strategiei. Întâlnirea a continuat într-un format interactiv pentru a da posibilitatea participanţilor de a exprima opinii privind îmbunătăţirea planului de acţiuni şi de a propune măsuri de politică publică sau referitoare la cercetarea unor soluţii inovatoare ori abordări specifice, în domeniile de expertiză.

Serviciul Comunicare – Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *