judecatori

Ministerul Justiției a încheiat proiectul „Virtualizarea și centralizarea aplicațiilor specifice sistemului judiciar”

Social

În data de 29 februarie 2024, Ministerul Justiției, prin Direcția Tehnologia Informației, a încheiat proiectul „Virtualizarea și centralizarea aplicațiilor specifice sistemului judiciar”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Investiția I4 „Digitalizarea sistemului judiciar”, Componenta C7 „Transformare digitală”.

Cu o perioadă de implementare de 16 luni (octombrie 2022 – februarie 2024), proiectul în valoare de 105.323.925 RON, din care valoarea finanțării externe nerambursabile este de 88.507.500 RON, contribuie, pe de o parte, la completarea și îmbunătățirea resurselor IT și de comunicații de date existente la nivelul sistemului judiciar, prin dotarea instanțelor de judecată cu infrastructură specifică de comunicații de date, procesare și stocare, iar pe de altă parte, la creșterea calității, disponibilității și securității serviciilor și soluțiilor informatice specifice sistemului judiciar, atât a celor interne (de ex., optimizarea resurselor alocate aplicației de gestiune informatică a dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești – ECRIS 4, prin migrarea acesteia în mediu virtualizat, (semi-)centralizat), cât și a celor utilizate în relația cu justițiabilii (de ex., dezvoltarea și testarea soluției informatice Dosarul Electronic Național – DEN, unică și unitară la nivelul întregului sistem judiciar).

Astfel, fiind finalizate atât etapa de achiziție, furnizare, instalare și configurare a echipamentelor IT și de comunicații de date suport, cât și primele două iterații de dezvoltare pentru soluția DEN (modulul pentru vizualizarea documentelor scanate la nivelul instanței de judecată și modulul de notificare și comunicare a actelor de procedură), începând cu a 2-a jumătate a lunii martie a.c., pe o perioadă estimată la aprox. 30 de zile calendaristice, se derulează etapa pilot, esențială în scopul colectării feedback-ului (funcțional și operațional) din partea utilizatorilor și, respectiv, al obținerii unei versiuni stabile pentru soluția informatică de referință.

Instanțele pilot înrolate în DEN, den.just.ro, sunt Curtea de Apel București, Curtea de Apel Alba Iulia și Curtea de Apel Timișoara (inclusiv tribunalele și judecătoriile din circumscripția acestora din urmă). Astfel, părțile și reprezentanții legali sau convenționali ai acestora, care dețin o cerere validă și aprobată pentru accesul la dosarul electronic, pot accesa, în formă consolidată (dintr-un singur loc), după caz, dosarele aflate pe rolul acestor instanțe.

Întrucât Ministerul Justiției, prin direcția de resort și, respectiv, specialiștii IT din cadrul instanțelor judecătorești implicați în dezvoltarea soluției informatice DEN își propun sporirea gradului de sofisticare a serviciului furnizat prin intermediul acestei platforme, în paralel cu etapa pilot, pe lângă activitățile specifice de mentenanță și suport, se vor complementa funcțiile existente cu un modul pentru depunere de documente la dosarul cauzei.
Totodată, dintre activitățile complementare proiectului, derulate sau în curs de derulare la nivelul Ministerului Justiției, pot fi amintite:
– upgrade-ul liniilor de comunicații, respectiv creșterea capacității de transmisiune a datelor în rețeaua sistemului judiciar;
– armonizarea cadrului legislativ incident la soluția informatică de referință și elaborarea regulamentului referit la art. 15 alin. (6) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, cu modificările și completările ulterioare;
– aranjamente operaționale în scopul migrării aplicației de gestiune informatică a dosarelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești – ECRIS 4 în mediu virtualizat.

Date de contact pentru detalii suplimentare despre acest proiect: dti@just.ro.
Comunicat de presă privind închiderea proiectului „Virtualizarea și centralizarea aplicațiilor specifice sistemului judiciar”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *