Programele naționale 2021-2027, cofinanțate din fondurile europene dedicate afacerilor interne, au fost aprobate de Comisia Europeană

Politica

În cursul anului 2022, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Autoritate de Management Afaceri Interne, a elaborat, transmis și negociat cu Comisia Europeană documentele naționale privind programarea multianuală și planificarea strategică a finanțării nerambursabile alocate României pentru domeniul afacerilor interne, în valoare totală de peste 271 milioane euro, din care peste 218 milioane euro, contribuție nerambursabilă UE.

Programele naționale au fost elaborate de Autoritatea de Management Afaceri Interne, având în vedere documentele de strategie și planurile de acțiune stabilite la nivel european și național, analizele instituționale ale autorităților/instituțiilor naționale relevante, precum și după o serie de sesiuni de consultare publică și interinstituțională cu toți partenerii naționali relevanți, inclusiv cu societatea civilă, organizații neguvernamentale și organizațiile internaționale prezente în România.

Comisia Europeană a analizat documentele și a concluzionat că programele naționale sunt conforme cu prevederile regulamentului european comun și regulamentelor specifice, astfel că, în luna noiembrie 2022, au fost aprobate oficial:
Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare (v1.2), în valoare totală de 46,1 milioane euro, din care 37,6 milioane euro, finanțare europeană din Fondul azil, migrație și integrare (FAMI);

Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierei și Vize (v1.2), în valoare totală de 161,2 milioane euro, din care 128,2 milioane euro, finanțare europeană din Instrumentul pentru managementul frontierei și politica de vize (IMFV);
Programul Național 2021-2027 Securitate Internă (v1.4), în valoare totală de 63,3 milioane euro, din care 52,6 milioane euro, finanțare europeană din Fondul securitate internă (FSI).

Domeniile și măsurile de intervenție din Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare vor contribui direct la gestionarea eficace a migrației, obiectivul de politică al FAMI, și se vor axa pe consolidarea și dezvoltarea sistemului european comun de azil, sprijinirea nevoilor pe termen mediu în domeniul integrării, returnării și solidarității.

Obiectivul de politică al IMFV este asigurarea gestionării europene integrate solide și eficace a frontierelor externe, iar Programul Național 2021-2027 Managementul Frontierei și Vize propune priorități și măsuri în domeniul managementului integrat al frontierelor și sprijinirea politicii de vize, pentru a răspunde principalelor provocări, în scopul facilitării trecerii legale a frontierei, al prevenirii și al depistării imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, precum și pentru facilitarea călătoriilor legitime și prevenirea riscurilor în materie de migrație și de securitate.

Programul Național 2021-2027 Securitate Internă va contribui la asigurarea unui nivel înalt de securitate în UE, obiectivul de politică al FSI, în special prin finanțarea unor măsuri naționale pentru sporirea schimburilor de informații între autoritățile/agențiile naționale/europene de aplicare a legii, pentru facilitarea operațiunilor comune transfrontaliere, precum și pentru consolidarea capacităților naționale privind combaterea și prevenirea criminalității și a terorismului.

Mai multe informații, cadrul legal național și european aplicabil și programele naționale aprobate sunt publicate pe site-ul autorității de management www.fed.mai.gov.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *