Guvernul

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 15 aprilie 2020

Politica

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI
PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate precum şi pentru reglementarea unor măsuri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUGNF-1.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUG-5.pdf

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Uzina Termoelectrică Midia – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NFHG.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-35.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru anul 2020, precum şi pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-36.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGANEXA-1.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE Hotărâre privind recunoaşterea Fundaţiei Culturale „Vigado”ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-37.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NFHGANEXA-1.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a dării în concesiune către Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A.

Constanţa a unor bunuri imobile aflate în concesiunea Companiei Naţionale Căi Ferate „CFR” – S.A., unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, precum şi înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Maritime” – S.A. Constanţa în urma finalizării unor lucrări de investiţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-38.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-39.pdf

III. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stabilirea unor măsuri pentru sprijinul proiectelor mari de cercetare în domeniul sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/MEMO-2.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Măsuri privind elaborarea documentelor programatice finanţate din fonduri europene 2021-2027
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/MEMO-3.pdf
3. MEMORANDUM cu tema: Continuarea şi amplificarea campaniei asumate de conştientizare şi informare a populaţiei de către autorităţile publice asupra importanţei prevenţiei răspândirii pe teritoriul României a noului coronavirus (COVID-19)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/MEMO-4.pdf
V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative
Proiectele pot fi consultate la adresele:
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-21_2020-pt-comp…
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-416.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-570.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-595_2019-regimu…
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-597_2019-instit…
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv.-Bp-73_2020-pt-com…
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp_472_2019_ilumin…
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp524_2019_copii.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp552_2019_contrav…
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_OUG_7_2019.pdf
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/PDV_OUG_12_2019_Alexan…
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Plx.619_2019_modif…

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 12 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-6.pdf
Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *