România a înființat în Polonia Institutul European pentru Dezvoltare Durabilă

Politica

Acesta facilitează transferul internațional de know-how, iar printre obiectivele Institutului se numără implementarea principiilor sustenabilității în politicile publice. Mai mult, va dezvolta proiecte cu parteneri din mediul academic, mediul de business și într-o strânsă legătură cu autoritățile locale și reprezentanți ai societății civile din Polonia.

De asemenea, vor fi dezvoltate instrumente eficiente pentru întărirea capacității instituționale a autorităților locale în chestiuni legate de protecția mediului, economie circulară, schimbări climatice și alte aspecte ale dezvoltării durabile, creșterea nivelului de conștientizare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) și adoptarea unui set de acțiuni eficiente pentru implementarea ODD la nivel local.

Acesta va avea rolul de accelerator pentru implementarea Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă la nivel local în Polonia, România și în statele membre, dar și de catalizator pentru colaborarea dintre administrația publică centrală și locală, mediul de afaceri, mediul academic și societatea civilă, în vederea identificării celor mai bune soluții pentru un viitor sustenabil, în acord cu Agenda 2030 a ONU.

Dintre cele 193 de țări membre ONU, Polonia se situează pe locul 9, cu un indice de evaluare a progresului performanței în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă de 81.80 (SDG Index score), iar România pe locul 35 – cu un scor de 77.46.

Institutul este fondat de ARDLD – Asociația Română pentru Dezvoltare Locală Durabilă – condusă de Alina Bilan, partener al casei de avocatură ONV LAW și CERS – Centrul European de Resurse pentru Sustenabilitate, împreună cu Societatea Polono-Română din Cracovia.

“Institutul European pentru Dezvoltare Durabilă este prima inițiativă de acest tip pe care țara noastră o demarează . Pentru mine, este un mare privilegiu să fiu implicată activ în îmbunătățirea mecanismelor de colaborare între statele Uniunii Europene. Fiecare participant la acest proces, fie el primar, reprezentant al societății civile, om de afaceri sau reprezentant al mediului academic, deține un rol important, deoarece, prin utilizarea eficientă a experiențelor și competențelor fiecăruia, putem învăța, evolua și construi împreună un viitor sustenabil pentru comunitățile locale”, declară Alina Bilan.

Recent, Institutul European pentru Dezvoltare Durabilă a organizat, împreună cu parteneri din mediul academic (Universitatea Economică din Cracovia, Universitatea Jagiellonă din Cracovia) și autorități publice din Polonia (Asociația Orașelor Poloneze și Primăria Wieliczka) Conferința Internațională Local Government 6.0.- Social Development, Economic Services, Modern Finances, la care au participat specialiști din diverse domenii, profesori, lideri în administrație și afaceri, activiști și alte personalități din întreaga lume (Polonia, Germania, Franța, Italia, România, Ucraina și Statele Unite ale Americii).

Organizată în orașul Wieliczka din Polonia, conferința a oferit participanților o platformă de dezbatere referitoare la viitorul comunităților locale, cu scopul declarat de a identifica soluții și de a defini o nouă viziune pentru un viitor sustenabil.

Cu ocazia acestei conferințe au fost instituite și acordate Premiile Institutului European pentru Dezvoltare Durabilă menite să aducă recunoașterea publică a eforturilor administrației publice locale, mediului academic, mediului de afaceri și societății civile pentru promovarea și implementarea ODD.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *