elevi

Uniunea Elevilor Reprezentanţi solicită demiterea ministrului educaţiei de către Marcel Ciolacu! – Ligia Deca transformă şcolile în închisori!

Social

Uniunea Elevilor Reprezentanţi solicită revocarea ministrului educaţiei de către Marcel Ciolacu! Ligia Deca vrea să transforme şcolile din România în închisori prin noile proiecte publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei!
Ieri, 12 iunie, Ministerul Educaţiei a publicat pe site un proiect pentru Statutul Elevului şi unul pentru Regulamentul-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP). Deşi au trecut aproape 10 ani de la adoptarea vechiului Statut, noul proiect nu vine cu nicio reglementare nouă pozitivă semnificativă, ba chiar aduce prejudicii elevilor, părinţilor şi unităţilor de învăţământ.

În proiectul menţionat, ministrul educaţiei implementează trimiterea elevilor într-o cameră de detenţie, la decizia profesorului, în cazul în care aceştia au deranjat ora de curs „În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activităţii de predare-învăţare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceştia să desfăşoare activitate în şcoală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învăţământ stabilită pentru desfăşurarea, de regulă, a unor activităţi de tipul: lectură suplimentară, completarea de fişe de lucru etc.”. Astfel, elevilor li se va încălca dreptul la educaţie, fiind daţi afară din ora de curs, iar elevii vor rămâne în urmă cu materia. În plus, elevii vor fi marginalizaţi şi îşi vor pierde treptat dorinţa de a învăţa şi de a veni la şcoală.

De asemenea, Ligia Deca permite cadrelor didactice să confişte telefoanele elevilor „Nerespectarea acestor prevederi poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unităţii de învăţământ în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinţi/tutori legali ai beneficiarilor primari minori sau către elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unităţii de învăţământ”. Prin deposedarea elevilor de telefoanele mobile, acestora le este încălcat dreptul la proprietate privată, prevăzut de Constituţia României. În plus, în cazul în care se întâmplă o ilegalitate sau un abuz asupra unui copil, elevii nu pot colecta probe fără telefoanele mobile.

La nivelul capitolului IV din „Contractului educaţional” implementat prin ROFUIP, Ministerul Educaţiei vine cu reglementări ilegale, prin care abuzează de drepturile actorilor din sistemul de învăţământ. La obligaţiile părinţilor prevăzute de proiectul prezent, aceştia sunt forţaţi să îşi dea acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor lor, astfel că Ligia Deca transformă cu neruşinare dreptul omului într-o obligaţie („Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii: i) îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor personale ale copilului/elevului minor, conform cerinţelor Regulementului UE nr.679/2016;”)

Mai mult, dacă unitatea de învăţământ sau reprezentantul legal/părintele refuză să semneze contractul educaţional propus de către ME, aceştia vor fi sancţionaţi cu amendă în valoare de până la 5.000 lei. Deci, dacă un părinte refuză ca dreptul său de a-şi exprima acordul cu privire la prelucrarea datelor personale ale elevului să fie transformat într-o obligaţie, va fi „răsplătit” cu o amendă care poate provoca pagube financiare semnificative. („a) refuzul semnării contractului educaţional de către părinte sau reprezentantul legal, se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei; b) refuzul semnării contractului educaţional de către directorul unităţii de învăţământ, se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei, sau cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.”)
Deşi Legea Învăţământului Preuniversitar 198/2023 desfiinţează inspectoratele şcolare, noul ROFUIP propus creşte şi mai mult rolul instituţiilor. Acestea sunt doar câteva aspecte problematice prevăzute de proiectele depuse de către Ministerul Educaţiei, care urmează să aducă mari prejudicii atât elevilor, profesorilor şi părinţilor, cât şi sistemului educaţional din România.

În urmă cu câteva luni Organizaţia Salvaţi Copiii, alături de asociaţiile de elevi din ţară au scris „Statutul Elevului 2.0”, care a fost depus la Ministerul Educaţiei în data de 1 februarie a.c. În acea zi, nu a fost niciun reprezentant al Ministerului dispus să discute cu elevii care au venit să îl depună, iar din păcate, nici în prezent nu am primit vreo veste cu privire la proiectul înregistrat.

În luna aprilie, Asociaţia Elevilor din Constanţa s-a extins la nivel naţional, devenind „Uniunea Elevilor Reprezentanţi”, deoarece reprezentarea la nivel judeţean nu mai era suficientă. Ministerul Educaţiei a fost înştiinţat de către organizaţie cu privire la modificare printr-o adresă. UER a subliniat în acea adresă că Ministerul are obligaţia de a consulta asociaţiile naţionale de elevi pentru următoarele proiecte care privesc elevii, conform Legii 198/2023 „(4) Drepturile şi îndatoririle elevilor sunt prevăzute în Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, în urma consultării Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor asociaţii reprezentative la nivel naţional ale elevilor.”

Astfel, am solicitat Ministerului Educaţiei să cheme Uniunea Elevilor Reprezentanţi la scrierea noului Statut al Elevului şi a Regulamentului – cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP), fiind o obligaţie prevăzută de lege. Din păcate, nicio asociaţie independentă de elevi nu a fost chemată la scrierea acestor proiecte care afectează elevii în mod direct. Este total inacceptabil ca Ministerul Educaţiei să evite în acest fel elevii, nefiind prima dată când legea este flagrant încălcată de către Minister.
Solicităm demiterea ministrului Ligia Deca, care readuce comunismul în şcolile din România! Educaţia necesită o evoluţie!

„Este incredibil cum după 8 ani de la adoptarea vechiului Statut al Elevului, apare acest proiect cu doar câteva reglementări în plus, iar acelea sunt proaste. Este inacceptabilă implementarea sălilor de detenţie, deoarece elevilor li se încalcă dreptul la educaţie. Nu pot fi daţi afară de la ore, evident că este ilegal! Ministrul educaţiei vrea să transforme şcolile în puşcării! Ligia Deca obligă părinţii să îşi dea acordul cu privire la prelucrarea datelor personale ale copiilor, iar dacă aceştia refuză, vor fi sancţionaţi cu amendă de până la 5.000 de lei. Acesta este un drept, nu o obligaţie, însă doamna ministru nu ţine cont de nicio lege. „Statutul Elevului 2.0″, proiect depus în urmă cu câteva luni de către Salvaţi Copiii şi asociaţiile de elevi independente, aliniat cu cadrul legal şi adaptat nevoilor actuale ale elevilor, a fost ignorat de către Minister, iar asociaţiile de elevi din ţară nici măcar nu au fost chemate în consultare pentru scrierea noilor proiecte. Cel mai trist este că nu suntem surprinşi, ne aşteptam la o astfel de atitudine din partea ministrului Deca. Continui să susţin că educaţia va mai avea o şansă atunci când vom fi conduşi de un ministru care cunoaşte drepturile elevului şi ale omului şi care nu are o plăcere în a le călca în picioare.” – Lorena Drăguşin, preşedinte UER.
Comunicat de presă – Uniunea Elevilor Reprezentanţi

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *