bani

86 milioane lei, ajutoare de stat pentru firmele afectate de creșterea ROBOR la creditele IMM Invest

Politica

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) care au luat credite bancare cu dobânzi subvenționate prin ajutor de stat IMM Invest și sunt afectate acum de creșterea indicelui ROBOR vor putea obține noi ajutoare printr-o schemă de minimis lansată în consultare publică de Ministerul Finanțelor.

Noua schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, afectați de creșterea ROBOR, are prevăzut un buget de 86.560.000 lei.
Aceasta va finanța diferențele de dobândă care nu pot fi acoperite din ajutorul de stat aprobat prin acordurile de finanțare anterioare.

Măsura este necesară întrucât în perioada aprilie 2020 – iunie 2022 au fost încheiate acorduri de finanțare în cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească cu modificările și completările ulterioare.

La momentul emiterii acordurilor de finanțare a fost calculată ex ante valoarea dobânzilor pe 8 luni, respectiv 24 luni, de la data acordării creditului și în consecință ajutorul de stat menționat în acordul de finanțare pentru beneficiar a fost calculat luând în calcul o anumită valoare a ROBOR.

Având în vedere efectele generate de criza provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația economică și piața energiei au fost afectate în mod semnificativ, s-au înregistrat creșteri masive ale ROBOR față de rata dobânzii ROBOR prevăzută în acordurile de finanțare, ceea ce a condus la majorarea cuantumului ajutorului de stat de natura grantului (care acoperă dobânzile și comisioanele) peste limita prevăzută în acordurile de finanțare, relatează comunicatul de presă remis de Ministerul Finanțelor.

Noul program de sprijin va fi valabil până la data de 30 iunie 2024, cu respectarea dispozițiilor legii bugetului anual de stat și a prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar plățile în cadrul prezentei scheme se vor efectua până la data de 31 decembrie 2025.

Ajutorul de minimis aferent dobânzii se va plăti din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale și se va vira trimestrial în contul FNGCIMM/FGCR/FRC, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituțiile de credit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *