Ambasada Germaniei susţine formarea unor reţele de apărători ai drepturilor omului din cadrul comunităţilor de romi

Social

Ambasada Germaniei susţine proiectul „The Roma League of Human Rights Defenders” al organizaţiei neguvernamentale Asociaţia Platforma Civică Aresel şi Roma Education Fund.
Proiectul urmăreşte construirea unei reţele de 30 de apărători ai drepturilor omului din comunităţile de romi, care să presteze activităţi educaţionale şi de sprijin la faţa locului, în cadrul comunităţilor din întreaga Românie.

Coordonarea, colectarea şi evaluarea rezultatelor va avea loc la Bucureşti. Elementele principale ale proiectului sunt accesul cu drepturi egale la educaţie, egalitatea de gen şi realizarea de programe de pregătire şi formare. Ambasada Germaniei finanţează proiectul la nivel national cu o sumă totală de 98.000 de euro.

Contractul de finanţare a fost semnat pe 15 mai 2023 de către ambasadorul Dr. Peer Gebauer şi Adrian-Eugen Tudor, preşedintele organizaţiei neguvernamentale Aresel. Proiectul se va derula până în decembrie 2023 şi va fi coordonat de Aresel şi Roma Education Fund cu susţinerea Ambasadei Germaniei.

Ambasadorul Peer Gebauer: „Participarea egală a tuturor grupurilor ne face societăţile mai puternice. De aceea mă bucur că putem susţine un proiect care să ajute la sprijinirea şi consolidarea comunităţilor de romi din întreaga ţară. Doar cine îşi cunoaşte propriile drepturi, le poate şi apăra, creându-şi, astfel, liber şi independent, drumul în viaţă.”
Preşedintele Aresel Adrian-Eugen Tudor: „Mulţi romi se confruntă cu situaţii discriminatorii în numeroase domenii, fie că e vorba de accesul la servicii de sănătate, accesul pe piaţa muncii sau la educaţie. În afară de asta, ei nu dispun decât de posibilităţi limitate de a influenţa deciziile politice care îi vizează. Prin acest program de formare a primilor 30 de apărători ai drepturilor omului, vom putea pune bazele unei mai bune înţelegeri a propriilor drepturi şi astfel şi pentru posibilităţi de acces cu drepturi egale.”

Context:
Conform informaţiilor Băncii Mondiale, doar 18% dintre femeile rome (şi doar 29% dintre bărbaţii romi) între 16 şi 19 ani frecventează şcoala, iar conform UNICEF doar 64% dintre fetele rome frecventează şcoala primară (în comparaţie cu 96% în celelalte comunităţi).

„Roma League of Human Rights Defenders” îşi propune să crească gradul de cunoaştere a propriilor drepturi în cadrul comunităţilor de romi din România şi să le sprijine la construirea unei reţele la nivelul întregii ţări.
Pentru mai multe informaţii despre activitatea organizaţiilor neguvernamentale Asociaţia Platforma Civică Aresel şi Roma Education Fund, vă rugăm să vizitaţi paginile de internet ale acestora la adresele: https://aresel.ro/ şi https://www.romaeducationfund.org/. Comunicat de presă – Ambasada Germaniei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *