ANCOM propune modificarea deciziei de stabilire şi încasare a tarifelor de utilizare a resurselor de numerotaţie

Social

ANCOM supune consultării publice un proiect de decizie ce vizează actualizarea prevederilor privind stabilirea şi încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotaţie. Prin acest proiect de decizie se urmăreşte armonizarea modalităţilor de stabilire a tarifelor de utilizare a resurselor limitate din perspectiva momentului emiterii deciziilor prin care sunt individualizate sumele datorate de către titularii de licenţe. Prin proiectul de decizie nu se intervine asupra cuantumului tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie.

Modificări propuse
ANCOM propune ca deciziile privind obligaţiile de plată a tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie să se emită în ultima lună a anului în care a existat dreptul de utilizare a acestor resurse, în prezent acestea fiind emise în luna ianuarie a anului următor celui pentru care a existat dreptul de utilizare.

Totodată, prin acest proiect se propune stabilirea unui termen fix de plată a tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie, acesta urmând a fi data de 15 februarie a anului următor celui în care a existat dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie, dar nu mai devreme de 15 zile de la data comunicării deciziei ANCOM privind determinarea tarifului de utilizare a resurselor de numerotaţie.

În cazul încetării dreptului de utilizare a resurselor de numerotaţie, tarifele se plătesc în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei privind determinarea tarifului de utilizare a resurselor.
Data de 15 februarie a anului următor celui în care a existat dreptul de utilizare a resurselor de numerotaţie a fost stabilită luându-se în considerare menţinerea unui termen îndestulător de plată a tarifului aferent acestor resurse. De asemenea, a fost avută în vedere şi situaţia particulară a acelor cazuri în care deciziile ANCOM, din motive obiective, nu pot fi comunicate titularilor obligaţiilor până la data de 15 februarie, în cazul acestora termenul fiind de 15 zile de la comunicarea deciziei.

Procesul de consultare publică
Proiectul de decizie poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 25.11.2022, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care promovează interesele utilizatorilor de servicii prin promovarea concurenţei şi inovaţiei pe pieţele comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, administrarea pro-competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotaţie şi resurse tehnice asociate), încurajarea investiţiilor eficiente în reţele şi infrastructuri şi promovarea conectivităţii ultrarapide.

Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.ro, www.portabilitate.ro si www.veritel.ro. Pentru a testa si monitoriza calitatea serviciului de internet, accesaţi www.netograf.ro. Pentru a consulta acoperirea cu servicii de voce mobilă a localităţilor, drumurilor naţionale şi judeţene din România, accesaţi www.aisemnal.ro.
Persoană de contact ANCOM: Anca Gabriela CĂLIN, Şef Serviciu Comunicare, tel. 0372.845.414

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *