Ministerul Afacerilor Externe

Aniversarea a 67 de ani de la admiterea României în Organizația Națiunilor Unite – 14 decembrie 2022

Politica

Ministerul Afacerilor Externe salută aniversarea, la 14 decembrie 2022, a 67 de ani de la admiterea României în Organizația Națiunilor Unite, prin adoptarea de către Adunarea Generală a organizației a rezoluției A/RES/995 (X).

Astăzi, ordinea internațională bazată pe norme, precum și valorile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite sunt supuse unor provocări fără precedent, în condițiile războiului ilegal, nejustificat și neprovocat al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Acest război a generat și, respectiv, amplificat crize multiple cu implicații regionale și globale, subliniind importanța sprijinirii și consolidării multilateralismului eficient, precum și a apărării ordinii internaționale bazată pe reguli și a dreptul internațional.

Atașamentul profund al țării noastre față de Organizația Națiunilor Unite și implicarea în consolidarea multilateralismului, inclusiv la nivelul Națiunilor Unite, atât de necesară în contextul global actual, reprezintă unul dintre pilonii de bază ai politicii externe a României, iar diplomația română va continua să promoveze consecvent obiectivele acesteia, în efortul de a sprijini progresul către o lume mai sigură, mai liberă și mai prosperă.

România și-a afirmat și diversificat continuu profilul de susținător și partener de substanță al Organizației Națiunilor Unite, având contribuții semnificative la evoluția Organizației, întărirea sistemului juridic internațional, menținerea păcii și a securității internaționale, promovarea democrației și a drepturilor omului, politicile de dezvoltare globală. Totodată, calitatea de membru a Organizației Națiunilor Unite a permis României să aibă o participare de substanță la activitatea agențiilor specializate, programelor și fondurilor de dezvoltare din sistemul Organizației Națiunilor Unite. De asemenea, după aderarea la Uniunea Europeană, activitatea României la Organizația Națiunilor Unite a inclus și promovarea unor teme și preocupări de interes pentru UE. În perspectiva noului mandat de membru în Consiliul Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, care va începe la 1 ianuarie 2023, România va continua să acționeze pentru promovarea și protejarea drepturilor omului, pentru consolidarea valorilor democratice și sprijinirea statului de drept (http://www.mae.ro/node/59915).

Angajamentul de lungă durată al României de a promova respectarea dreptului internațional, ca pilon fundamental al politicii externe a României, a fost demonstrat inclusiv prin seria de acțiuni inițiate de România în contextul războiului ilegal, nejustificat și neprovocat purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei pentru susținerea atribuirii responsabilității și combaterea impunității acelor reprezentanți ai puterii ocupante care au comis crime internaționale în teritoriile invadate. În acest sens, la 13 septembrie 2022, România a depus Declarația de Intervenție în procedurile inițiate de Ucraina contra Federației Ruse la Curtea Internațională de Justiție (CIJ), având ca obiect diferendul referitor la Acuzații de genocid în conexiune cu Convenția privind prevenirea și reprimarea crimei de genocid, care se referă la aspecte privind interpretarea, aplicarea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Convenția menționată, încheiată în 1948 sub egida Organizației Națiunilor Unite. Totodată, România a depus, la 16 septembrie, la Grefa Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), cererea de intervenție a României în favoarea Ucrainei, în cauza introdusă de acest stat împotriva Federației Ruse la Curte, la 28 februarie 2022.

România a demonstrat calitatea sa de actor internațional implicat, activ și de încredere în sprijinul valorilor onusiene, inclusiv în plan umanitar, așa cum arată eforturile multi-dimensionale ale României în sprijinul Ucrainei și al celor peste 3 milioane de refugiați din Ucraina care au trecut granițele țării noastre de la începutul războiului în statul vecin, precum și prin asigurarea pentru aceștia de adăpost, acces gratuit la servicii medicale, școlarizare și piața muncii. De asemenea, România a contribuit în mod activ la eforturile de prevenire a insecurității alimentare la nivel global, atât prin facilitarea tranzitului a peste 10 milioane de tone de cereale din Ucraina către piețele mondiale, cât și prin acțiuni în plan multilateral, precum sprijinul acordat activității în România a Programului Alimentar Mondial, și acordarea unei contribuții de 100.000 de euro pentru Fondul Central al Naţiunilor Unite pentru Răspunsul Umanitar în situaţii de urgenţă (CERF), destinată combaterii foametei.

România va acționa, ca și până în prezent, împreună cu partenerii săi, în spiritul multilateralismului eficient și va acorda o importanță semnificativă identificării răspunsurilor globale pentru întărirea valorilor democratice, a respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului și a ordinii internaționale bazate pe reguli, pentru dezvoltarea unor economii durabile și a unor societăți reziliente, echitabile și incluzive, în care „nimeni nu este lăsat în urmă”.

Printre eforturile în acest sens se numără și participarea țării noastre la eforturile colective de îndeplinire a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030 și a obligațiilor stabilite prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Atașamentul țării noastre pentru valorile și activitatea Organizației Națiunilor Unite au fost exprimate și prin mesajul ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu prilejuit de marcarea Zilei Organizației Națiunilor Unite, la 24 octombrie https://www.mae.ro/node/60027).
Comunicat de presă – Ministerul Afacerilor Externe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *