studenti

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, lansat în consultare publică

Social

Ministerul Educaţiei a lansat în consultare publică proiectul de ordin privind Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului. Printre altele, acesta prevede că studenţii nu pot fi constrânşi să participe la mai mult de 8 ore pe zi de activităţi didactice prevăzute în planul de învăţământ al programului de studii la care sunt înmatriculaţi, iar universităţile nu pot percepe taxe suplimentare studenţilor pentru procesul de reclasificare a acestora de pe un loc cu taxă pe un loc finanţat de la bugetul de stat.

Potrivit instituţiei, „fiecare universitate instituie un sistem de monitorizare a respectării prevederilor Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului, iar acesta este parte a sistemului de asigurare a calităţii”. Alte noutăţi se referă la reglementarea drepturilor specifice de care beneficiază studenţii cu dizabilităţi.

Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului mai prevede că „un student nu poate avea calitatea de student reprezentant în structuri decizionale ale aceleiaşi universităţi pentru mai mult de 5 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora”.

„Studenţii participă anual la evaluarea activităţii studenţilor reprezentanţi. Regulamentele de alegeri ale studenţilor reprezentanţi stabilesc inclusiv mecanisme de revocare a acestora. Studenţii reprezentanţi au obligaţia de a elabora, cel puţin de două ori pe an, rapoarte de activitate care să prezinte toate iniţiativele şi demersurile desfăşurate”, mai precizează ministerul.

Ce mai cuprinde Codul
Potrivit Codului, instituţiile de învăţământ superior şi în toate componentele lor organizatorice sunt interzise activităţile care:
a) încalcă normele generale de moralitate ale comunităţii universitare;
b) constau în prozelitism politic şi/sau religios;
c) pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a studenţilor/elevilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi administrativ;

d) constau în violenţa psihologică/bullying.
Studenţii au dreptul de a cunoaşte mecanismele prin care se stabilesc taxele de studiu, precum şi alte taxe percepute de instituţia de învăţământ superior, în conformitate cu Carta universitară.

În plus. studenţii au dreptul să fie informaţi cu privire la numărul, tipul şi cuantumul fiecărei taxe practicate de instituţiile de învăţământ superior. Cuantumul taxelor este aprobat de Senatul universitar şi publicat pe site-ul instituţiilor de învăţământ superior cu cel puţin 3 luni înainte de începutul fiecărui an universitar.

Statutul de student cu taxă se modifică în condiţiile stabilite de senatul universitar, la începutul fiecărui an universitar. Instituţiile de învăţământ superior nu pot percepe taxe suplimentare studenţilor pentru procesul de reclasificare a acestora de pe un loc cu taxă pe un loc finanţat de la bugetul de stat sau viceversa.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *