judecatori

Decizii ale CCR – 9 noiembrie 2022

Social

I. În şedinţa din 9 noiembrie 2022, Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalitate a priori, a decis:
1. Cu majoritate de voturi în privinţa art.88 alin.(2), art.206 teza finală, art.234 alin.(2), art.271 şi art.290 din Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi cu unanimitate de voturi în privinţa Legii privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în ansamblul său, precum şi la celelalte dispoziţii din aceasta, a respins, ca neîntemeiată, după conexare, obiecţiile de neconstituţionalitate formulate de Avocatul Poporului şi de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi neafiliaţi şi a constatat că Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în ansamblul său, precum şi dispoziţiile art.17 alin.(5), art.21 alin.(4), art.22, art.25, art.26 alin.(1), art.33 alin.(1), art.43 alin.(2), art.45 alin.(1), art.59 alin.(3) şi (4), art.63 alin.(1), art.75 alin.(5), art.88 alin.(2), art.89, art.114, art.115, art.117 alin.(6), art.121 alin.(4), art.128, art.132, art.133, art.135, art.139, art.140, art.141, art.143 alin.(2), art.145-149, art.150, art.160 alin.(6), art.167, art.169 alin.(8), art.172 alin.(8), art.188 alin.(4), art.206, art.228 alin.(5)-(7), art.234 alin.(2), art.235 alin.(2), art.269 alin.(16), art.271, art.273 alin.(1) lit.c) şi d), art.275 alin.(1), (3) şi (6), art.277 alin.(6), art.278 alin.(2), art.279, art.283, art.284 alin.(5), art.289 alin.(2), art.290 şi ale anexei nr.1 pct.B art.2 lit.b) la aceasta sunt constituţionale în raport cu criticile de neconstituţionalitate formulate.

2. Cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi neafiliaţi şi a constatat că Legea privind organizarea judiciară, în ansamblul său, precum şi dispoziţiile art.13, art.15 alin.(1), art.21 alin.(6), art.28, art.30 alin.(1), (3) şi (5), art.31 alin.(4) teza a doua, art.34 alin.(3), art.36 alin.(3) şi (8), art.45 alin.(1), (2) şi (4), art. 54 alin. (2) şi (5), art.57, art.58 alin.(4) şi (5), art. 68 alin.(3) şi (4), art.70, art.82 alin. (2) şi (3) teza a doua, art. 90 alin. (2) şi (3) teza a doua, art.93, art. 97 alin. (2) şi (3) teza a doua, art. 107 alin.
(2), art.115 alin.(1), art.150 şi art.159 din aceasta sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

3. Cu majoritate de voturi în ceea ce priveşte dispoziţiile art.27 alin.(2) teza finală şi cu unanimitate de voturi cu privire la Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum şi la celelalte dispoziţii din aceasta, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi neafiliaţi şi a constatat că Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, în ansamblul său, precum şi dispoziţiile art.8 alin.(3), art.14 alin.(3) şi (4), art.22 alin.(3), art.27 alin.(2), art.29 alin.(1), art.31 alin.(1), art.40, art.41, art.49 alin.(5) şi alin.(7)-(9), art.51 alin.(3), art.53 alin.(2), art.57 alin.(4) şi (6) şi art.59 alin.(3) din aceasta sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
II. În aceeaşi şedinţă, Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalitate a priori, cu unanimitate de voturi a respins, ca inadmisibile, obiecţiile de neconstituţionalitate formulate de 38 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor şi neafiliaţi, cu privire la Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea privind organizarea judiciară şi Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii.

*
Deciziile sunt definitive şi general obligatorii.
Argumentele reţinute în motivarea soluţiilor pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

III. De asemenea, Curtea Constituţională a amânat pentru data de 23 noiembrie 2022 următoarele cauze:
– Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, obiecţie formulată de Preşedintele României;

– Obiecţia de neconstituţionalitate referitoare la prevederile art.15 alin. (1) şi (3) cu referire la sintagma „adunare generală” şi art.33 alin.(3) şi (4) din Legea tineretului, obiecţie formulată de Avocatul Poporului.
Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *