Decizii ale Consiliului Naţional al Audiovizualului

Social

Întrunit în şedinţa publică din data de 20.12.2022, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcţia de specialitate ca urmare a sesizărilor primite şi a decis să aplice următoarele sancţiuni:

– amendă de 40.000 de lei postului Realitatea Plus pentru ediţiile din 03, 09, 15 şi 24.11.2022 ale emisiunii „Culisele statului paralel”, difuzate cu încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 şi ale art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. 64 alin. (3) şi art. 67 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual;

– amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus pentru ediţia din 12.10.2022 a emisiunii „Legile puterii”, în cadrul căreia nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului şi nici dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a), b) şi art. 64 alin. (3) din Cod;

– amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus pentru ediţiile din 12, 27 şi 31.10.2022 ale emisiunii „Culisele statului paralel”, difuzate fără a se ţine cont de prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum şi de dispoziţiile art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. 64 alin. (3) şi art. 67 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual;

– amendă de 7.500 de lei postului B1 TV pentru ediţia informativă din data de 18.11.2022, ora 22.00, în cadrul căreia a fost prezentată ştirea cu titlul „Spectacol halucinant în faţa poliţiştilor; O femeie a cântat, dansat şi dezbătut probleme existenţiale … goală”. La difuzarea ştirii, radiodifuzorul a încălcat prevederile art.46 alin. (2) din Codul audiovizualului, conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a respecta demnitatea şi anonimatul persoanelor cu tulburări psihice”;

– somaţie publică postului Super TV 2 deoarece, la difuzarea clipului de promovare pentru emisiunea „Tenyek” („Facts”), în data de 21.08.2022, nu a ţinut cont de dispoziţiile art. 18 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului („Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 – 23,00 producţii care prezintă: a) violenţă fizică, psihică sau de limbaj, în mod repetat sau cu un grad mare de intensitate sau gravitate”).

În urma analizării rapoartelor întocmite de Direcţia Control, Consiliul a decis să aplice o somaţie publică societăţii Media Est Vision S.R.L (Litoral TV din Năvodari) pentru încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.

Biroul Informare şi Relaţii Publice
Prevederile legislaţiei audiovizualului la care facem referire:
Legea audiovizualului Nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 3 – (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
Decizia CNA Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
Art. 64 – (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii: a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă. (3) În cazul în care informaţia provine din surse confidenţiale sau a căror credibilitate nu este suficient verificată, se va menţiona explicit acest fapt.

Art. 67 – În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *