judecatori

Decizii ale Curţii Constituţionale – 14 septembrie 2022

Social

În şedinţa din 14 septembrie 2022, Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalitate a priori, cu majoritate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, precum şi pentru abrogarea art.4 din Legea nr.584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în Romania şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA este constituţională în raport cu criticile formulate.

În esenţă, Curtea a statuat că problema de drept ridicată de autorul obiecţiei de neconstituţionalitate este una de corelare a actelor normative între ele, iar reglementarea criticată nu ridică probleme de constituţionalitate cu privire la încălcarea principiilor legalităţii şi securităţii juridice sau a dreptului la ocrotirea sănătăţii.

Totodată, Curtea nu a reţinut încălcarea art.108 alin.(3) din Constituţie, deoarece abrogarea dispoziţiilor art.4 din Legea nr.584/2002 prin Ordonanţa Guvernului nr.18/2021, fiind o abrogare parţială, este asimilată modificării actului normativ. Or, Legea nr.195/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în temeiul căreia a fost adoptată Ordonanţa Guvernului nr.18/2021, prevede expressis verbis că Guvernul este abilitat să modifice „acte normative, cu putere de lege, în domeniul sănătăţii”.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.
Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. În aceeaşi şedinţă, Curtea Constituţională a amânat începerea dezbaterilor pentru data de 5 octombrie 2022 în următoarele cauze:
1. Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea art.56 ind.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, obiecţie formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România;

2. Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, obiecţie formulată de Guvernul României.
Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale
Comunicat de presă – Curtea Constituţională a României

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *