judecatori

Decizii ale Curtii Constitutionale – 19 martie 2024

Social

I. În şedinţa din data de 19 martie 2024, Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a respins obiecţia de neconstituţionalitate formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi de deputaţi neafiliaţi şi a constatat că dispoziţiile art.I pct.6 (cu referire la art.9 ind.2 alin.(1) lit.c), la art.9 ind.2 alin.(2) coroborat alin.(1) lit.b) al aceluiaşi articol şi la art.9 ind.3 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale], ale art.I pct.7 (cu referire la art.10 din Legea nr.241/2005), ale art.I pct.8 [cu referire la art.10 ind.1 din Legea nr.241/2005], ale art.II pct.1 şi ale art.III pct.1 din Legea privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi legea criticată, în ansamblul său, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

În esenţă, Curtea a reţinut că dispoziţiile legii criticate constituie un pas important în trecerea pe care statele trebuie să o facă de la teoriile tradiţionaliste de natură retributivă ale dreptului penal, conform cărora aplicarea unor pedepse privative de libertate în cazul comiterii infracţiunilor reprezintă o condiţie sine qua non a restabilirii ordinii de drept, spre teoriile moderne specifice acestei ramuri de drept, potrivit cărora, în cazul infracţiunilor ce au ca scop realizarea unor câştiguri ilicite, principalul obiectiv al politicii penale etatice trebuie să vizeze descoperirea şi confiscarea respectivelor bunuri (în sens larg), în vederea introducerii lor sau a contravalorii lor în bugetul public.

Totodată, Curtea a constatat că dispoziţiile legale anterior menţionate sunt în acord cu exigenţele constituţionale privind calitatea legii, egalitatea în drepturi, procedura de legiferare şi respectarea deciziilor Curţii Constituţionale.

Decizia este definitivă şi general obligatorie.
Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

II. Totodată, Curtea Constituţională a amânat pentru data de 24 aprilie 2024 obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere, obiecţie formulată de un număr de 43 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii Salvaţi România şi de un număr de 13 deputaţi neafiliaţi.
Comunicat de presă – Curtea Constituţională a României

2 thoughts on “Decizii ale Curtii Constitutionale – 19 martie 2024

  1. Buna ziua,
   Conform informatiilor prezentate pe site-ul oficial http://www.ccr.ro, „Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   La cererea părţii, personalul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă poate comunica, la numărul de telefon 021 4142139 sau 021 4142126, numărul Monitorului Oficial în care s-a publicat decizia, în cazul în care, de regulă, de la data pronunţării deciziei au trecut cel puţin 30 zile.„ deci termenul ar fi de minim 30 de zile.
   O seara frumoasa!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *