judecatori

Decizii ale Curții Constituționale – 28 septembrie 2022

Social

Decizii ale Curții Constituționale
I. În şedinţa din 28 septembrie 2022, Curtea Constituţională, în cadrul controlului de constituţionalitate a priori, cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi a constatat că este neconstituţională, în ansamblul său, Legea privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluţionare a cererilor aflate în rolul

comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pentru aplicarea Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 şi a Legii nr.290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora,
sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 şi pentru modificarea unor acte normative.

În esenţă, Curtea a reţinut că, în procedura parlamentară de legiferare, Camera Deputaţilor a introdus, în calitate de Cameră decizională, două texte prin care se modifică două acte normative străine de obiectul de reglementare a legii adoptate, fără a exista nicio legătură de logică juridică între cele trei acte normative.
Prin această intervenţie au fost încălcate atât principiul bicameralismului, întrucât Camera de reflecţie – Senatul, în acest caz, nu a avut prilejul să îşi exprime voinţa cu privire la textele normative introduse de Camera Deputaţilor, cât şi principiul legalităţii şi al securităţii juridice, deoarece nu a fost respectat principiul unicităţii de reglementare, potrivit căruia o lege trebuie să vizeze relaţii sociale omogene, să aibă un scop unic şi un singur domeniu de reglementare, precum şi domenii aflate în conexiune directă cu acesta, în caz contrar fiind afectată unitatea şi coerenţa actului normativ.

– Decizia este definitivă şi general obligatorie.
Argumentele reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
II. În aceeaşi şedinţă, Curtea Constituţională a amânat următoarele cauze:
– pentru data de 5 octombrie 2022, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, obiecţie formulată de Preşedintele României;
– pentru data de 12 octombrie 2022,

1. Sesizarea de neconstituţionalitate asupra Hotărârii Parlamentului nr.8/2022 pentru constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul securităţii naţionale, obiecţie formulată de liderul grupului parlamentar al deputaţilor independenţi de Dreapta;
2. Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, obiecţie formulată de Preşedintele României.
Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *