Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Social

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Regulament privind stabilirea pragurilor în aplicarea art. 3 din Regulamentul (UE) 858/2022 privind un regim-pilot pentru infrastructurile pieţei bazate pe tehnologia registrelor distribuite, precum şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 600/2014 şi (UE) nr. 909/2014 şi a Directivei 2014/65/UE, precum şi privind aplicarea Ghidului ESMA privind formularele, formatele şi modelele standard pentru solicitarea aprobării de gestionare a unei infrastructuri a pieţei bazate pe DLT (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);
Proiect de Instrucţiune pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, precum şi de către Fondul de Compensare a Investitorilor (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

B) Autorizare
Aprobarea solicitării Societăţii de Administrare a Investiţiilor Patria Asset Management S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare a societăţii ca urmare a modificării componenţei conducerii prin numirea domnului Alexandru Ioan în calitate de director al societăţii;
Aprobarea solicitării Asociaţiei Administratorilor de Fonduri privind modificarea componenţei conducerii;
Aprobarea cererii societăţii Advisory Consulting Tax SRL de radiere din Lista auditorilor IT externi menţinută de Autoritatea de Supraveghere Financiară;
Aprobarea prospectului UE pentru creştere întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii IOR S.A. Bucureşti;

Aprobarea prospectului simplificat întocmit în vederea majorării capitalului social al societăţii Vrancart S.A. Adjud.
Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *