Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Social

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Reglementare
Notificarea Autorităţii Europene de Supraveghere EBA cu privire la intenţia A.S.F. de a se conforma Ghidului privind utilizarea soluţiilor de înregistrare la distanţă a clienţilor în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849;

Proiectul Normei pentru modificarea şi completarea Normei nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile);
Proiectul Normei pentru modificarea şi completarea Normei nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

B) Autorizare
Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al Societăţii Casa de Lichidări Daune – Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părţi sociale, nou asociat unic, numire administrator, eliminarea şi renumerotarea unui articol din Actul constitutiv);
Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societăţii Renomia – Srba Insurance Broker S.R.L. referitoare la schimbarea denumirii societăţii, a sediului social şi completarea obiectului de activitate;
Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz-Ţiriac Pensii Private Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *