Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Social

Bucureşti, 9 ianuarie 2024 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A) Autorizare
Aprobarea solicitării S.A.I. Swiss Capital Asset Management S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare şi funcţionare a societăţii ca urmare a modificării componenţei Consiliului de Administraţie prin numirea domnului Robert-Iulian Dănilă în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii;
Aprobarea solicitării Transilvania Investments Alliance S.A. de autorizare a modificării condiţiilor semnificative ca urmare a numirii domnului Mihai Buliga în calitate de membru al Directoratului societăţii;

Aprobarea doamnei Felicia-Victoria Popovici în calitate de director al S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A.;
Aprobarea solicitării Societăţii de Administrare a Investiţiilor Sira S.A. de autorizare a domnului George-Mircea Matei în funcţia-cheie de ofiţer de conformitate;
Aprobarea proiectului de achiziţie prezentat de societatea Electromontaj S.A. şi societatea Blue Capital S.A. pentru dobândirea unor participaţii calificate la societatea ABC Asigurări Reasigurări S.A., precum şi avizarea modificării Actului constitutiv al ABC Asigurări Reasigurări S.A. ca urmare a majorării capitalului social;
Aprobarea modificării Statutului Fondului de compensare a investitorilor;

Aprobarea solicitării Nova Vision Investments AFIA S.A. de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Fondului de investiţii alternative Nova Protect Fond şi radierea acestuia din Registrul public al A.S.F.;
Aprobarea cheilor de repartizare a elementelor de activ şi de pasiv, de venituri şi de cheltuieli care nu pot fi alocate direct activităţii de asigurări generale, respectiv activităţii de asigurări de viaţă la societatea Groupama Asigurări S.A.;

Aprobarea cererii de avizare a modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Aprobarea cererii de avizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi, administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro. Comunicat de presă – ASF

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *