Deciziile adoptate de Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară

Social

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat, miercuri, 5 ianuarie 2022, măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, potrivit unui comunicat:

A) Reglementare
Regulamentul privind modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 15/2018 privind Registrul public al Autorităţii de Supraveghere Financiară (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Norma pentru aplicarea Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);
Proiectul de Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările şi completările ulterioare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 15 zile).

B) Autorizare
Aprobarea solicitării operatorului de piaţă Bursa de Valori Bucureşti S.A. de prelungire a mandatului de director pentru domnul Tănase Adrian;
Aprobarea solicitării SSIF Tradeville S.A. de autorizare a doamnei Andrei Miriam Elena în calitate de Director al societăţii;
Aprobarea solicitării STK Financial AFIA S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele FIA AG Capital;

Aprobarea solicitării S.A.I. Broker S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele Fondului Deschis de Investiţii Prosper Invest;
Aprobarea solicitării S.A.I. Globinvest S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în documentele FDI Napoca, FDI Transilvania, FDI TehnoGlobinvest, FDI SanoGlobinvest, FDI GlobUS BlueChips;
Aprobarea restrângerii obiectului de activitate a SSIF Interdealer Capital Invest S.A.;
Aprobarea societăţii Alpha Bank S.A. ca nou asociat semnificativ indirect al societăţii Alpha Insurance Brokers – Societate de Brokeraj în Asigurare – Reasigurare S.R.L.;

Aprobarea avizării modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat Vital, administrat de Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;
Aprobarea autorizării modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Aegon Esenţial, administrat de Aegon Pensii – Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *