Bogdan Aurescu

Eveniment ministerial dedicat dreptului internaţional umanitar – în marja AG ONU

Politica

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat miercuri, 22 septembrie 2021, la evenimentul ministerial dedicat consolidării angajamentului privind respectarea dreptului internaţional umanitar la nivel global, cu titlul „International Humanitarian Law: Enhancing Monitoring, Improving Compliance”, organizat de Uniunea Europeană, Franţa şi Germania, în marja celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, informează MAE, într-un comunicat de presă.

„Reuniunea a urmărit stimularea unui schimb de opinii referitor la îmbunătăţirea procesului de monitorizare şi colectare de date cu privire la încălcările dreptului internaţional umanitar (DIU), cu sprijinul organizaţiilor internaţionale şi prin valorificarea noilor tehnologii, pentru a servi adoptării unor politici şi măsuri menite a asigura respectarea DIU la nivel global. De asemenea, discuţiile au abordat modalităţile prin care statele pot promova cu succes implementarea dreptului internaţional umanitar în plan intern.

În intervenţia sa, ministrul Bogdan Aurescu a subliniat importanţa acordată dreptului internaţional, inclusiv dreptului internaţional umanitar, ca pilon al politicii externe a României. Ministrul român de externe a reafirmat angajamentul ferm al ţării noastre de a acţiona în sprijinul respectării dreptului internaţional umanitar, prin dezvoltarea cadrului normativ, a politicilor şi măsurilor necesare în scopul prevenirii încălcărilor şi diseminării acestor norme în plan naţional, respectiv prin încurajarea dialogului la nivel regional şi internaţional.

De asemenea, ministerul afacerilor externe Bogdan Aurescu s-a referit la adoptarea recentă de către Guvernul României a primului raport voluntar privind aplicarea dreptului internaţional umanitar la nivel naţional, elaborat sub coordonarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar.

Şeful diplomaţiei române a mai subliniat faptul că raportul redă o imagine de ansamblu a sistemului intern de asigurare a respectării DIU, contribuind la o mai bună promovare a acestui set de reguli pe agenda politică şi publică internă. În acest context, oficialul român a confirmat valoarea de bună practică a acestui exerciţiu, care a contribuit la dezvoltarea colaborării interinstituţionale în domeniu şi a facilitat recunoaşterea progreselor şi identificarea aspectelor în nevoie de ameliorare.

Evenimentul a beneficiat de participarea unor reprezentanţi de prestigiu din domeniul umanitar, cum ar fi Peter Maurer, Preşedintele Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, şi Martin Griffiths, Subsecretarul general al ONU pentru afaceri umanitare.

Informaţii suplimentare:
Evenimentul International Humanitarian Law: Enhancing Monitoring, Improving Compliance a fost organizat sub umbrela iniţiativei franco-germane „Apelul la acţiune pentru consolidarea respectării dreptului internaţional umanitar” – o platformă de activităţi variate circumscrise acestui scop, lansată în 2019, la care România s-a asociat.

Primul raport voluntar privind aplicarea dreptului internaţional umanitar la nivel naţional a fost elaborat în conformitate cu decizia Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar (CNDIU), Ministerul Afacerilor Externe asumându-şi, în cursul anului 2020, coordonarea procesului, cu sprijinul tuturor celorlalte şapte instituţii reprezentate în cadrul Comisiei şi al Secretariatului Permanent al acestei structuri.

Documentul reflectă contribuţiile tuturor membrilor CNDIU şi a fost aprobat în şedinţa Guvernului României din 18 iunie 2021, urmând să fie distribuit cât mai larg în rândul administraţiei publice şi al societăţii civile, precum şi la nivel internaţional.

Raportul prezintă principalele realizări din sfera DIU, cum ar fi crearea şi activitatea Comisiei Naţionale, declararea Zilei Dreptului Internaţional Umanitar în România la 14 mai, existenţa unei strategii naţionale în domeniu, susţinerea bunei funcţionări a Curţii Penale Internaţionale, organizarea şi implicarea în reuniuni internaţionale şi regionale relevante.

Iniţiativa adoptării unui raport voluntar naţional se înscrie pe linia angajamentului României de promovare a respectului pentru dreptul internaţional umanitar şi corespunde practicii tot mai răspândite la nivel internaţional de elaborare a unor asemenea instrumente, cu încurajarea Comitetului Internaţional al Crucii Roşii”, se arată în comunicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *