Facilitarea accesului la finanţarea din POCA pentru ONG-uri şi parteneri sociali

Social

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Capacitate Administrativă (AM POCA), vine în sprijinul ONG-urilor şi partenerilor sociali (organizaţii sindicale, organizaţii patronale, precum şi formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică) prin lansarea unui apel de proiecte pentru regiunile mai puţin dezvoltate şi a unui apel de proiecte pentru regiunea mai dezvoltată (Bucureşti-Ilfov), care vizează consolidarea capacităţii acestor organizaţii de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local.

Apelurile de proiecte vor facilita crearea unor parteneriate pentru dezvoltare locală între autorităţi locale, ONG-uri şi parteneri sociali.

Proiectele depuse vor contribui la dezvoltarea la nivel local, prin finanţarea unor acţiuni specifice Fondului Social European, precum: consolidarea capacităţii interne a ONG-urilor/partenerilor sociali, în vederea atragerii şi menţinerii de membri şi/sau voluntari, îmbunătăţirea capacităţii acestora de a-şi extinde aria de intervenţie şi de a multiplica activităţile cu impact pozitiv, precum şi iniţiative vizând promovarea şi respectarea valorilor democratice şi a drepturilor omului, care îşi propun creşterea implicării cetăţenilor în comunitate şi în procesul de luare a deciziilor (cetăţenie activă).

Pentru simplificarea procesului de implementare a proiectelor, MDLPA va introduce costuri simplificate, care vor genera un impact pozitiv în toate etapele gestionării fondurilor, permiţând o mai bună concentrare asupra atingerii obiectivelor propuse. Astfel, se va reduce numărul de documente justificative financiare aferente cererilor de rambursare (pentru cheltuielile indirecte efectuate în cadrul proiectului nu se vor solicita documente suport, rambursarea acestora fiind făcută în cuantumul de 15% din costurile directe de personal validate). Utilizarea costurilor indirecte va asigura, totodată, aplicanţilor un proces facil de accesare a finanţării, prin prezentarea de documente justificative doar pentru cheltuielile directe.

În cadrul acestor apeluri, solicitanţii eligibili pot fi ONG-urile şi partenerii sociali (organizaţii sindicale, organizaţii patronale, precum şi formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică).

Cererile de proiecte fac parte din mecanismul competitiv, sunt finanţate din axa prioritară 2, obiectivul specific 2.1, şi se regăsesc în MySMIS: cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) şi cererea de proiecte POCA/660/2/1 (CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată).

Alocarea financiară eligibilă orientativă a CP14/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate este de 17 milioane de lei, iar cea a CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată este de 4,25 milioane de lei. Valoarea eligibilă minimă a proiectelor finanţate este de 150.000 de lei, iar cea maximă este de 425.000 de lei.

Proiectele pot fi depuse exclusiv prin aplicaţia MySMIS, până pe 31 martie 2021, ora 23.59, şi vor fi finanţate în baza punctajului obţinut, în limita alocărilor financiare ale apelurilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *