Guvernul a aprobat Politica Urbană a României

Politica

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Strategia Naţională de Dezvoltare Urbană Integrată pentru Oraşe Reziliente, Verzi, Incluzive şi Competitive 2022-2035 (Politica Urbană a României), anunţă ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

„Este o reformă asumată în cadrul PNRR, actul normativ adoptat astăzi înseamnă un nou jalon îndeplinit la termen, fiind primul document strategic de la nivel naţional dedicat dezvoltării urbane”, a declarat Cseke Attila.

Strategia propune o viziune de dezvoltare urbană durabilă, incluzivă şi rezilientă a României pentru perioada 2022-2035, un instrument concret de transpunere la nivel naţional a obiectivelor şi principiilor documentelor cadru la nivel european şi la nivel global. De asemenea, constituie un cadru de fundamentare a politicilor urbane şi a strategiilor locale, cu respectarea principiului autonomiei locale şi a subsidiarităţii, o agendă comună a autorităţilor publice de la nivel central şi local pentru îmbunătăţirea cadrului de dezvoltare urbană, prin furnizarea unui set de măsuri coerente şi prin coordonarea şi corelarea domeniilor sectoriale şi a diferiţilor actori.

Nu în ultimul rând, reprezintă un cadru participativ, colaborativ, deschis tuturor actorilor implicaţi în procesul de dezvoltare urbană şi teritorială, care să schimbe mentalităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea prezentă şi viitoare a oraşelor României şi a zonelor metropolitane.
Obiectivele prioritare ale Politicii Urbane vizează:
* sustenabilitatea, crearea de oraşe inteligente din punct de vedere climatic, prin dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre pentru a atenua şi a se adapta la riscurile urbane;

* intensificarea activităţii economice, prin oferirea unor condiţii de trai prielnice, creşterea ofertei locurilor de muncă şi îmbunătăţirea accesului la centre de afaceri bine deservite;
* îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, în special prin extinderea accesului la locuinţe şi servicii publice;
* îmbunătăţirea capacităţii administrative şi a cooperării între jurisdicţii şi sectoare.

Cei doi factori principali care au modelat elaborarea Politicii urbane a României sunt alinierea la principiile, ţintele şi practicile europene, respectiv combaterea efectelor pandemiei COVID-19 asupra zonelor urbane.
Acest proiect se corelează cu alte iniţiative legislative adoptate sau în curs de adoptare, precum Legea Zonelor Metropolitane, Strategia Naţională a Locuirii, Legea privind mobilitatea urbană, Codul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor.
Comunicat de presă – Ministerul Dezvoltării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *