Guvernul României a adoptat Planul de acţiune pentru Strategia naţională privind economia circulară

Politica

Prin completarea Strategiei naționale privind economia circulară, Guvernul îndeplinește unul dintre jaloanele Reformei privind gestionarea deșeurilor, aferentă Planului Național de Redresare și Reziliență, informează într-un comunicat de presă Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului.

“Planul de acțiune pentru strategia națională privind economia circulară prezintă viziunea și acțiunile concrete pe termen scurt, mediu și lung (2032), rolul entităților publice, private și publicul larg precum și gradul de implicare a acestora pe parcursul implementării și permite Guvernului României, prin Comitetul de coordonare pentru economia circulară a României să inițieze măsuri coerente în timp pentru a dezvolta buna guvernanță și pentru a întări bazele economiei circulare.

„Îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR nu reprezintă decât începutul pentru transformările pe care trebuie să le facem pentru a trece de la paradigma economiei liniare, la un model circular. De aceea, am înființat o structură de guvernanță care să definească în mod clar rolurile și responsabilitățile instituțiilor și să ducă la bun sfârșit implementarea celor 52 de acțiuni. Tranziția către economie circulară este de importanță strategică, întrucât pe lângă o diminuare a deșeurilor, scade presiunea asupra resurselor naturale, încurajează investiția în tehnologii inovatoare și poate contribui la crearea de noi locuri de muncă”, a declarat consilierul de stat László Borbély.

Strategia națională privind economia circulară identifică 7 sectoare economice pentru care se vizează exploatarea potențialului maxim al economiei circulare:

– agricultură și silvicultură;
– industria automotive;
– construcții;
– alimente și băuturi;
– ambalaje (sticla, hârtia și materialele plastice, etc.);
– textile;
– echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori.

Acestor sectoare economice li se adaugă și sectoarele deșeuri și apă, respectiv un domeniu transversal dedicat activităţilor de sprijinire a măsurilor în domeniul economiei circulare (de exemplu: promovarea consumului responsabil și a educației de mediu; dezvoltarea unei platforme digitale pentru a urmări și comunica în privința implementării acțiunilor de economie circulară, a indicatorilor de performanță și a altor informații relevante)

Elaborarea PAEC de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, respectiv Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului s-a realizat în cadrul unui proiect finanțat prin Instrumentul de Suport Tehnic gestionat de Direcția Generală Sprijin pentru Reforme Structurale a Comisiei Europene – DG REFORM.”,se arată în comunicat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *