bacalaureat

Instruire în domeniul fondurilor europene pentru 500 de persoane

Social

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici (ANFP), Vasile-Felix Cozma, a semnat contractul de finanţare pentru implementarea proiectului „Instruire orizontală pentru personalul din sistemul de coordonare, gestionare și control” cod 2.018/cod MySMIS 161963. Acesta creşte la şapte numărul proiectelor aflate în implementarea ANFP, în acest moment.

Proiectul este finanțat prin intermediul Programului Asistență Tehnică şi are o valoare totală de 6 milioane de lei.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea continuă a competențelor personalului din sistemul de coordonare, gestionare și control în vederea gestionării și implementării proiectelor cu finanțare europeană în condiții de eficiență, eficacitate și conformitate.

Activităţile previzionate includ derularea a patru module de formare:
Prevenirea neregulilor și a fraudei în proiectele cu finanțare externă – incompatibilități /conflicte de interese /aplicarea corecțiilor financiare;
Managementul și protecția datelor cu caracter personal;
Managementul riscului în procesul de achiziții publice aferente proiectelor și programelor finanțate din fonduri europene;
Cadrul de implementare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021 – 2027 (managementul, administrarea și auditarea proiectelor, egalitatea de șanse, incluziunea și dezvoltarea durabilă).

Aproximativ 500 de persoane vor face parte din grupul ţintă al proiectului şi vor beneficia de formare gratuită din partea ANFP. Persoanele instruite vor fi reprezentanţi ai structurilor care asigură coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor europene, respectiv Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – structurile orizontale, AM PoAT, AM Sănătate, AM Dezvoltare Durabilă, AM Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare, Curtea de Conturi – Autoritatea de Audit, Ministerul Finanțelor – Autoritatea de Certificare și Plată.

„Sunt încrezător că şi acest proiect va contribui semnificativ la îmbunătățirea competenţelor personalului și la optimizarea performanțelor în gestionarea proiectelor cu finanțare europeană. Ne angajăm să facilităm o pregătire de calitate pentru fiecare participant și să susținem progresul continuu în acest domeniu complex, de importanţă majoră pentru implementarea reformelor în serviciul public. Ne recomandă experiența şi expertiza câştigate în zecile de proiecte implementate până în prezent. Ne vom concentra să lucrăm ca o echipă pentru a atinge obiectivele propuse și pentru a aduce beneficii durabile oamenilor, instituţiilor şi comunității în ansamblu!”, a declarat Vasile-Felix Cozma, Președintele ANFP.

Informații despre proiect pot fi obţinute pe pagina web a ANFP, secţiunea Proiecte/ Proiecte în implementare, prin accesarea următorului link: http://tinyurl.com/mr32ehmx.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *