La 1 ianuarie 2023 populaţia după domiciliu a fost de 21 922,0 mii persoane, în scădere cu 0,4% faţă de 1 ianuarie 2022

Social

Populaţia după domiciliu* la 1 ianuarie 2023 a ajuns la 21 922,0 mii persoane
La 1 ianuarie 2023p populaţia după domiciliu a fost de 21 922,0 mii persoane, în scădere cu 0,4% faţă de 1 ianuarie 2022.

Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,1%, respectiv 51,2%).
Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu peste 22% populația tânără de 0-14 ani (3893 mii față de 3175 mii persoane).
La 1 ianuarie 2023, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 12304,2 mii persoane, în scădere față 1 ianuarie 2022 (0,7%); cea din mediul rural a fost de 9617,8 mii persoane, în scădere ușoară față 1 ianuarie 2022 (0,04%).

Populația feminină la 1 ianuarie 2023 a fost de 11224,2 mii persoane, în scădere cu 0,4% față de aceeași dată a anului precedent; aceeași evoluție o înregistrează și populația masculină, care a fost de 10697,7 mii persoane.
Procesul de îmbătrânire demografică a continuat în anul 2022, remarcându-se o scădere ușoară (de 0,2 puncte procentuale) a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi în acelaşi timp o creștere (de 0,4 puncte procentuale) a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani și peste) în totalul populației.

Structura populaţiei după domiciliu pe grupe mari de vârstă, la 1 ianuarie
Datele graficului.xls
Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 118,8 la 1 ianuarie 2022 la 122,6 persoane vârstnice la 100 persoane tinere la 1 ianuarie 2023.
Vârsta medie a populaţiei a fost de 42,2 ani, cu 0,2 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2022. Vârsta mediană a fost de 42,8 ani, în creştere cu 0,4 ani faţă de 1 ianuarie 2022.

Populaţia după domiciliu pe grupe de vârstă şi sexe, la 1 ianuarie 2023
Datele graficului (xls)
La 1 ianuarie 2023, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 50-54 ani (8,5%). Aceeași grupă de vârstă a avut cea mai mare pondere și în rândul persoanelor de sex feminin (8,3%), în timp ce în rândul persoanelor de sex masculin cea mai mare pondere a avut-o grupa de vârstă 45-49 ani (8,8%).
Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupelor de vârstă 5-9 ani (4,8%), 10-14 ani (5,1%) și 15-19 ani (5,2%).

Datele privind populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2023 vor fi disponibile până la nivel de localitate (municipiu, oraş și comună), în baza centrală de date a INS – BCD, începând cu 15 mai 2023.
Comunicat de presă Institutul Național de Statisctică (INS).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *