Ministerul Afacerilor Externe

MAE salută raportul misiunii voluntare complementare de evaluare privind implementareade către România a acquis-ului Schengen

Politica

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) salută raportul, publicat astăzi, al misiunii voluntare complementare de evaluare privind implementarea de către România a acquis-ului Schengen, misiune derulată cu succes, pentru România, la 17 noiembrie a.c., la București și Istanbul.

MAE precizează că vizita complementară s-a derulat în coordonarea Comisiei Europene, cu sprijinul experților Consiliului UE și al experților naționali din Cehia, Germania, Olanda și Suedia, și a cuprins componente dedicate privind politica de vize și protecția datelor.

Vizita a fost organizată ca rezultat al deschiderii exprimate de autoritățile române, ulterior vizitei voluntare din 9-11 octombrie 2022, de a oferi orice informații suplimentare și de a facilita orice demersuri care să permită formularea de către partenerii europeni a unei decizii politice în favoarea aderării României la spațiul Schengen.

Componenta distinctă privind politica de vize a urmărit atât dimensiunea activității consulare de acordare de vize, cât și cea a gestiunii Sistemului de Informații privind Vizele prin raportare la reglementările în domeniul protecției datelor.

Concluziile vizitei pe cele două componente confirmă implementarea și respectarea strictă și deplină de către țara noastră, prin intermediul MAE, a procedurilor prevăzute de legislația europeană relevantă în procesul de preluare, procesare și analiză a cererilor de viză, precum și faptul că aceste proceduri se realizează într-o manieră solidă, bazate pe decizii bine argumentate, o pregătire profesională corespunzătoare a personalului consular, precum și pe o infrastructură IT la standarde foarte înalte. De asemenea, experții au apreciat respectarea de către autoritățile române, inclusiv de către MAE, a prevederilor relevante din legislația europeană referitoare la protecția datelor.

Aceste concluzii reprezintă, în egală măsură, o reconfirmare a rezultatelor pozitive ale eforturilor intense întreprinse de MAE în ultimii ani pentru modernizarea, debirocratizarea, digitalizarea și eficientizarea activității consulare, inclusiv pe componenta referitoare la acordarea vizelor, în conformitate cu acquis-ul european în materie și în beneficiul cetățenilor.

MAE își exprimă satisfacția cu privire la faptul că experții europeni care au participat la misiunea complementară de evaluare de la București și Istanbul au reconfirmat că România îndeplinește, în continuare, toate condițiile necesare pentru aplicarea în integralitate a acquis-ului Schengen, inclusiv în ceea ce privește politica de vize şi protecția datelor. Astfel, această evaluare complementară întărește constatările din raportul elaborat după vizita voluntară din luna octombrie 2022, raport publicat la 16 noiembrie 2022, împreună cu Comunicarea Comisiei Europene referitoare la extinderea spațiului Schengen, reconfirmând astfel caracterul obiectiv și pe deplin justificat al demersurilor active ale României pentru aderarea la Schengen.

MAE își exprimă încrederea că rezultatele vizitei complementare vor fi analizate cu deosebită atenție și deschidere de către toți partenerii europeni în sensul recunoașterii valorii adăugate certe pe care România o va aduce, prin aderarea sa la spațiul Schengen, securității acestui spațiu și Uniunii Europene în ansamblu. De asemenea, MAE precizează că va continua demersurile sale susținute pentru promovarea obiectivului vizând adoptarea deciziei de aderare a României la spațiul Schengen.

Elemente de context
Conform celor anunțate de comisarul european, Ylva Johansson, în contextul publicării, de către Comisia Europeană, la 16 noiembrie 2022, a Comunicării intitulate „Construirea unui spațiu Schengen mai puternic prin participarea deplină a Bulgariei, României și Croației la spațiul fără controale la frontiere interne”, la 17 noiembrie 2022 a avut loc, simultan la București și Istanbul, o vizită complementară de evaluare care a avut ca scop obținerea de informații suplimentare privind aplicarea acquis-ului Schengen în special în domeniul vizelor și protecției datelor. De asemenea, ca parte a misiunii complementare, autoritățile române au oferit informații punctuale referitoare la cooperarea judiciară în materie penală cu celelalte state membre.

Din perspectiva competențelor directe ale MAE, misiunea a vizat două paliere de verificare concomitentă, materializate printr-o întâlnire la București pe tema protecției datelor cu caracter personal, în contextul compatibilizării Sistemului Național de Informații privind Vizele cu sistemul centralizat utilizat de statele membre Schengen, respectiv o vizită la sediul Consulatului General al României la Istanbul, unde a fost urmărit procesul de preluare, procesare și eliberare a vizelor.

La toate componentele vizitei (atât la cele desfășurate la fața locului, în România și la Istanbul, cât la cea vizând furnizare de informații) au participat în total 7 experți din partea Comisiei Europene, 2 experți ai Consiliului UE, precum și experți din Cehia, Germania, Olanda și Suedia.
Comunicat de presă –Ministerul Afacerilor Externe (MAE)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *