MIPE şi Ministerul Educaţiei lansează un apel de proiecte dedicat activităţilor educative din afara sălii de clasă

Social

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, alături de Ministerul Educaţiei, lansează apelul de proiecte Educaţie nonformală în sistem outdoor.

Apelul, de tip competitiv, are o alocare de 15,04 milioane euro, din care 13,12 milioane pentru regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia, iar 1,92 milioane pentru Bucureşti-Ilfov. Valoarea eligibilă a unui proiect este de min.101.000 euro, max. 350.000 euro.

Scopul lansării acestui apel este creşterea ratei de participare în învăţământul primar şi secundar şi dezvoltarea unor măsuri integrate de prevenţie, precum şi îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic, astfel încât să fie asigurate servicii educaţionale de calitate, în armonie cu nevoile elevilor şi promovării unei şcoli incluzive.

Va finanţa activităţi care se vor desfăşura în afara sălii de clasă, în special în spaţiile amenajate prin intermediul proiectului, inclusiv în aer liber. Lista de activităţi propuse reprezintă exemple orientative, acestea putând fi planificate şi nuanţate în cadrul proiectelor depuse, în funcţie de nevoile şi particularităţile fiecărei şcoli implicate.

„Copiii noştri se pot dezvolta complet şi armonios dacă au, pe lângă materiile de la clasă, posibilitatea să se exprime prin artă, muzică, sport, sau dacă primesc îndrumare în diferite cunoştinţe de care au nevoie în viaţă. Salut modul în care Ministerul Educaţiei şi MIPE au gândit acest apel de proiecte ce vine cu un suflu de inovare şi completează ceea ce se învaţă acum la şcoală”, a spus Secretarul de stat MIPE Csilla Hegedus.

Proiectul va asigura finanţare europeană pentru acţiuni activ-participative, interactive, centrate pe copil, programe socio-educaţionale de dezvoltare cognitivă, activităţi educaţionale pentru dezvoltarea şi obţinerea de competenţe, cluburi şi ateliere/cercuri pe domenii de interese care ajută la dezvoltarea aptitudinilor socio-emoţionale, de autoexprimare, cu accent pe dezvoltarea limbajului.

Sunt prevăzute, de asemenea, activităţi interdisciplinare pentru prevenirea şi tratarea analfabetismului funcţional, activităţi pregătitoare pentru preşcolari şi elevi care urmează să intre într-un alt ciclu şcolar, dar şi activităţi de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii, prin sport, artă, educaţie în aer liber şi alte tipuri de activităţi care dezvoltă talentele copiilor, spiritul de echipă, creativitatea sau abilităţile de leadership. Nu lipsesc activităţile de educaţie pentru sănătate, igienă şi nutriţie sănătoasă sau cele care vizează creşterea stimei de sine ori educaţia interculturală.

Cine beneficiază de rezultatele finanţării
Vor beneficia de rezultatele finanţării elevi din învăţământul preuniversitar obligatoriu (clasele 0-X), în special elevii din grupurile vulnerabile şi elevii aparţinând minorităţii roma, elevi din mediul rural şi cei cu dezabilităţi, elevi din comunităţile dezavantajate socio-economic. Totodată, proiectul are în vedere şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic şi personalului de sprijin din învăţământul preuniversitar obligatoriu.

Cine poate depune proiecte
Pot depune proiecte inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi organisme aflate în subordinea Ministerului Educaţiei, instituţii de învăţământ (ISCED 1-3) acreditate, publice şi private, din reţeaua şcolară naţională, agenţii, structuri/alte organisme aflate în subordinea/coordonarea ME şi alte organisme publice cu atribuţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale, inclusiv asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi, instituţii de cult şi asociaţii religioase, ANP şi instituţii subordonate, instituţii/agenţii guvernamentale cu atribuţii în domeniul incluziunii sociale, APL cu atribuţii în domeniul educaţiei de nivel preuniversitar, ONG-uri.

Sistemul informatic MySMIS 2014 va fi deschis în data de 27 octombrie 2021 ora 16.00 şi se va închide în data de 27 decembrie 2021, ora 16.00.
Mai multe detalii, aici: https://mfe.gov.ro/pocu-lanseaza-apelul-competitiv-educatie-nonformala-in-sistem-outdoor/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *