Preşedintele Iohannis şi Prim-ministrul Regatului Belgiei au vizitat Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu

Actualitate

Prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander De Croo împreună cu preşedintele Klaus Iohannis au vizitat, miercuri, 13 aprilie 2022 Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, prilej cu care președintele a susținut o alocuțiune.

Textul alocuţiunii:
“Mulţumesc tuturor aliaţilor noştri pentru prezenţa în România, alături de noi! Bine aţi venit în ţara noastră!
Thank you to all our Allies for being in Romania with us. Welcome to our country!
Prin eforturi comune, contribuim la securitatea spaţiului aliat, asigurăm pacea şi liniştea cetăţenilor noştri. Faptul că ne aflăm împreună în această bază militară reprezintă o dovadă în plus a unităţii, coeziunii şi solidarităţii care există la nivelul NATO.

Through joint efforts, we contribute to the security of the Euro-Atlantic area, we ensure the peace and stability for our citizens. The fact that we are together in this military base is further proof of the unity, cohesion and solidarity that exists in our Alliance.

Salut prezenţa astăzi, aici, a domnului Prim-ministru De Croo, cu care ieri am avut consultări politice foarte bune.
I welcome the presence of Prime Minister De Croo here today, with whom I had very good political consultations yesterday, and this morning.
Încă din anul 2014, ca urmare a anexării ilegale a Peninsulei Crimeea de către Federaţia Rusă, NATO a început un proces complex de adaptare. Am fost conştienţi că ne confruntăm cu un mediu de securitate marcat de noi riscuri şi ameninţări şi de conduita tot mai agresivă a Federaţiei Ruse în plan regional. Astfel, a apărut postura de descurajare şi apărare a NATO pe Flancul Estic.

As early as 2014, following the illegal annexation of the Crimean Peninsula by the Russian Federation, NATO began a complex process of adaptation. We were aware that we were facing a security environment marked by new risks and threats and by the increasingly aggressive behaviour of the Russian Federation in the region. As a consequence, we developed the strengthened deterrence and defence posture of the Alliance on the Eastern Flank.

Agresiunea brutală declanşată de Federaţia Rusă împotriva Ucrainei a afectat însă fundamental securitatea regională, europeană, euroatlantică şi are proiecţii negative la nivel global – pe mai multe paliere chiar.
However, Russia’s brutal aggression against Ukraine has fundamentally changed regional, European, and Euro-Atlantic security and has global negative impact – on several layers.

De aceea, pentru sprijinirea Ucrainei, greu încercată de această agresiune, NATO şi Uniunea Europeană au luat măsuri concrete şi consistente. România a acţionat, la rândul său, rapid şi eficient, atât la nivel guvernamental, cât şi la nivelul societăţii civile.

Therefore, to support Ukraine, which has been hit hard by this aggression, NATO and the European Union have taken concrete and substantial actions. Romania, also, acted quickly and efficiently, both at the governmental level and at the level of the civil society.
Am trimis ajutoare umanitare Ucrainei şi am primit pe teritoriul nostru toţi refugiaţii care s-au îndreptat către noi, oferindu-le sprijin, cazare şi asistenţă medicală. În plus, am pus în funcţiune pe teritoriul ţării noastre un hub logistic care asigură colectarea şi transportul donaţiilor umanitare internaţionale către Ucraina.

We sent humanitarian aid to Ukraine and received on our territory all the refugees who came to us, offering them support, accommodation and medical assistance. In addition, we have set up a logistics hub in our country to collect and transport international humanitarian donations to Ukraine.
Dincolo de aspectele umanitare, este evident că mediul de securitate internaţional a suferit modificări radicale. În consecinţă, a trebuit să luăm măsuri corespunzătoare de răspuns, strict defensive, menite însă să nu ducă la escaladare.

Astfel, NATO a sporit măsurile de pregătire a forţelor militare aliate şi de consolidare a posturii aliate pe Flancul Estic.
Beyond humanitarian aspects, it is clear that the international security environment has undergone radical changes. Consequently, we had to take appropriate response measures, strictly defensive, and not to escalate.
Thus, NATO has stepped up measures to prepare the Allied military forces and strengthen NATO’s posture on the Eastern Flank.

Dragi militari – români şi cei din alte state membre NATO, vă aflaţi aici umăr lângă umăr şi sunteţi astăzi expresia concretă a hotărârii noastre de a întări în continuare descurajarea şi apărarea aliate în regiunea Mării Negre.
Mulţumesc, domnule Prim-ministru De Croo, pentru contribuţia militarilor belgieni aflaţi pe teritoriul României!
Dear soldiers – Romanian and those from other NATO member states, you are standing here shoulder to shoulder and today you are the concrete expression of our determination to further strengthen NATO’s deterrence and defence posture in the Black Sea region.

Thank you, Prime Minister De Croo, for the contribution of the Belgian troops in Romania!
Vom continua eforturile noastre pentru a asigura răspunsul prompt, hotărât şi robust al Alianţei Nord-Atlantice la orice provocare sau ameninţare posibilă. După cum am decis la recentul Summit de la Bruxelles, vom accelera transformarea Alianţei pentru a consolida postura de descurajare şi apărare a NATO pe termen lung, în special pe Flancul Estic şi la Marea Neagră.

We will continue our efforts to ensure a prompt, determined and robust response from NATO to any challenge or threat. As we decided at the recent Summit in Brussels, we will accelerate the Alliance’s transformation to strengthen NATO’s long-term deterrence and defence posture, especially on the Eastern Flank and the Black Sea.
Acţionăm pentru operaţionalizarea cât mai rapidă a celor patru noi Grupuri de Luptă, dintre care unul va fi în România. Acesta va contribui, alături de celelalte structuri aliate, la întărirea securităţii pe întregul Flanc Estic, în mod coerent şi unitar, fiind un prim pas spre echilibrarea prezenţei aliate pe Flanc.

We are working to make the four new Battlegroups operational as soon as possible, one of which will be placed in Romania. It will contribute, together with the other Allied structures, to strengthening the security on the entire Eastern Flank, in a coherent and unitary manner, as a first step towards strengthening the Allied presence on the Flank.

Dragi militari aliaţi,
Prezenţa dumneavoastră în România are, dincolo de componenta de securitate, şi o dimensiune simbolică.
Împreună cu colegii voştri, militarii români, protejaţi şi apăraţi valorile euroatlantice care definesc în mod esenţial societăţile noastre: democraţia, drepturile omului, statul de drept şi dreptul fiecărui popor de a-şi decide propria soartă.

Dear Allied Soldiers,
Your presence in Romania has, beyond the security component, a symbolic dimension.
Together with your colleagues, the Romanian soldiers, you protect and defend the Euro-Atlantic values that fundamentally define our societies: democracy, human rights, the rule of law and the right of each nation to decide its own fate.

Numai împreună putem asigura securitatea şi bunăstarea cetăţenilor noştri. Vă doresc succes în activităţile de pregătire pe care le veţi întreprinde, precum şi în misiunile în care veţi fi angajaţi! Vă mulţumesc!
Only together can we ensure the security and well-being of our citizens. I wish you success in the training activities you will undertake, as well as in the missions which you will conduct! Thank you all!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *