Raportul GRECO – „România are în vigoare un sistem solid pentru declararea averii si intereselor”

Social

„Agentia Nationala de Integritate (ANI) si-a continuat activitatea pentru evaluarea declaratiilor de avere si de interese, care în prezent sunt transmise online, prin intermediul unei platforme electronice, si determinarea situatiilor de averi nejustificate, conflicte de interese si incompatibilitati.”, potrivit ultimului Raport al Grupului de State împotriva Coruptiei (GRECO).

Echipa de evaluare GRECO puncteaza faptul ca legislatia în materia integritatii este disparata într-o serie de acte normative, cadrul legal de integritate existent necesitând „o mai mare claritate, coerenta si predictibilitate”. În acelasi sens, documentul aminteste si faptul ca Raportul Comisiei Europene din 2022 „Rule of Law” cu privire la România, retine faptul ca peisajul legislativ al integritatii ramâne fragmentat si necesita actualizare.

Având în vedere acestea, expertii GRECO recomanda „efectuarea unui studiu analitic cuprinzator al cadrului legal de integritate existent si, în lumina constatarilor sale, revizuirea cadrului actual de integritate pentru a spori claritatea, coerenta si caracterul complet al acestuia”.
Totodata, expertii Grupului de State împotriva Coruptiei recomanda ca „declaratiile de avere si interese ale persoanelor cu functii executive de conducere sa fie verificate efectiv si substantial în mod regulat de catre Agentia Nationala de Integritate”.

Raportul Grupului de State împotriva Coruptiei apreciaza implementarea de catre ANI a sistemului informatic PREVENT, ce are ca scop prevenirea conflictelor de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica. În acest sens, expertii GRECO considera sistemul PREVENT ca fiind o buna practica ce poate fi replicata în alte state.
În acelasi timp, raportul GRECO saluta intrarea în vigoare a Legii nr. 361/2022 privind protectia avertizorilor în interes public, prin care Agentia Nationala de Integritate a fost desemnata canal extern de raportare – autoritate competenta sa primeasca raportari privind încalcari ale legii.

În contextul încredintarii de noi sarcini si responsabilitati, dar si având în vedere sarcina ANI de gestionare a sistemului declararii averii si intereselor, Raportul GRECO puncteaza faptul ca este necesara „alocarea de resurse financiare, umane, administrative suplimentare si resurse materiale” Agentiei.

Raportul Grupului de State împotriva Coruptiei aferent rundei a cincea de evaluare privind România, Prevenirea coruptiei si promovarea integritatii la nivel central (functii executive de conducere) si la nivelul institutiilor de punere în aplicare a legii a fost adoptat în cadrul celei de-a 94-a Reuniuni Plenare si dat publicitatii astazi, 07 septembrie 2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *